nieuws

De Onderlinge van 1719 kan er niet meer onderuit: ‘We gaan digitaal’

Financiële planning 1205

De Onderlinge van 1719, de oudste en kleinste nog zelfstandig bestaande levensverzekeringmaatschappij in Nederland, gaat digitaal. Dat staat aangekondigd in het pas verschenen jaarverslag over 2016.

De Onderlinge van 1719 kan er niet meer onderuit: ‘We gaan digitaal’

“De wens van onze bemiddelaars om een aanvraag sneller te kunnen invullen en doorsturen heeft de directie doen besluiten dat de Onderlinge van 1719 in 2017 ‘digitaal’ gaat”, zo leest het jaarverslag. Vanaf het tweede kwartaal van 2017 worden aanvragen en gezondheidsverklaringen digitaal ingeschoten. De Onderlinge voert één product: een natura uitvaartverzekering.

Automatiseringsslag

Met deze ‘automatiseringsslag’ en de ‘relatief scherpe premiestelling’ hoopt de Onderlinge dat het aantal polissen toeneemt en de krimp over 2016 een eenmalige gebeurtenis is. “Voor het eerst in lange tijd is het aantal uitkeringen (beëindigde polissen) groter dan het aantal nieuwe aanvragen.”

De premie-inkomsten staan onder druk en daalden naar €119.000. In 2012 lag dat bedrag nog op €183.000. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een tekort van € 169.662. De Onderlinge heeft 2.227 verzekerden in de boeken.

Niet duurzaam

De Raad van Commissarissen geeft in het jaarverslag aan bezorgd te zijn over het verdienmodel. “Het huidige kostenniveau in combinatie met de omvang van de portefeuille is niet duurzaam. Gezien de geringe omvang van de portefeuille, is de maatschappij sterk gevoelig voor stijging van operationele kosten.” Die zullen structureel omlaag moeten, vindt de RvC. Ook is er een commercieel plan gemaakt om de productie van nieuwe verzekeringen te vergroten. Het goede nieuws is dat het ruime eigen vermogen van € 2.206.000 het mogelijk maakt om de “geformuleerde strategieën voor langetermijngroei één voor één te onderzoeken”.

Samenwerken

Het jaarverslag meldt verder dat de Onderlinge openstaat voor samenwerking. “In 2016 zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd met kleine uitvaartverzekeraars. De Onderlinge van 1719 gaat graag met een of meer kleine partijen een samenwerking aan. Ook staan wij open voor overname van uitvaartportefeuilles.”

Per 1 januari 2016 valt de Onderlinge niet meer onder de wet- en regelgeving van Solvency II en daarmee ook niet onder het toezicht van DNB. Wel is de verzekeraar onderworpen aan het toezicht van de AFM.

Reageer op dit artikel