nieuws

Keuze automatiseringsmethode bepaalt berekening dagloon WIA uitkering

Financiële planning 1459

Keuze automatiseringsmethode bepaalt berekening dagloon WIA uitkering

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) heeft aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opheldering gevraagd met betrekking tot de vaststelling van het dagloon voor een Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-)uitkering. Van Weyenberg vraagt zich af waarom een Werkloosheidswet (WW-)uitkering die wordt uitbetaald na het refertejaar, maar (gedeeltelijk) betrekking heeft op een periode in het refertejaar, in zijn geheel niet wordt meegerekend bij de vaststelling van het dagloon voor een Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-)uitkering.

In Asscher’s reactie op de kamervragen valt te lezen dat één van belangrijkste uitgangspunten bij de vaststelling van het dagloon het UWV de berekening zo veel mogelijk kan automatiseren. “Deze dagloonberekening vindt plaats op basis van gegevens over de (voormalige) dienstbetrekking, meer in het bijzonder op basis van het door de werknemer genoten loon in die dienstbetrekking.”

Verlaging administratieve lasten UWV

Tot 2009 moest het UWV deze gegevens bij elke uitkeringsaanvraag bij de werkgever uitvragen. Sinds medio 2009 kan het UWV deze gegevens uit de polisadministratie halen. Er wordt met twee systemen gewerkt, de zogenaamde loon-over (het loon wordt door de werkgever toegerekend aan het aangiftetijdvak waarin de arbeid is verricht) of loon-in methode (het loon wordt door de werkgever toegerekend aan het aangiftetijdvak waarin het loon is betaald). Het UWV werkt met het loon-in systeem. Asscher geeft aan dat dit de reden is dat WW-uitkeringen die na afloop van het refertejaar worden uitbetaald, niet worden meegeteld bij de berekening van het WIA-dagloon. Volgens Asscher wordt bij de vaststelling van het dagloon een WW-uitkering die wordt uitbetaald in het refertejaar, maar betrekking heeft op een periode voorafgaand aan het refertejaar, wel volledig meegerekend.

Reageer op dit artikel