nieuws

Dijsselbloem wijst alternatief voor Wabeke-akkoorden af

Financiële planning 2738

Demissionair minister Dijsselbloem (Financiën) heeft in een van zijn laatste brieven aan de Tweede Kamer aangegeven dat er wat hem betreft geen ruimte is voor een nieuwe compensatierichtlijn voor beleggingsverzekeringen. Hij schrijft dat naar aanleiding van Kamervragen over de zogeheten ‘G6’-methode, die een kostenlimiet stelt van 5% tot 6% van de premie.

Dijsselbloem wijst alternatief voor Wabeke-akkoorden af

In november heeft de Tweede Kamer Dijsselbloem een brief doorgestuurd over de uitvoering van de zogeheten Wabeke-aanbeveling voor beleggingspolissen. Die brief is geschreven door ‘de heer R.G.’, die op eigen verzoek alleen met initialen aangeduid wil worden. In de brief wordt aangegeven dat verzekeraars alternatieven voor de aanbeveling van de voormalig Ombudsman gebruiken. De Kamer wilde weten of Dijsselbloem daarmee bekend is en of die benadering nu de standaard is geworden voor de afhandeling van lopende beleggingsverzekeringen. De geschetste methode lijkt sterk op de ‘Graafsma-methode’, die René Graafsma eerder heeft voorgesteld.

Maximaal 6% kosten

Financiën heeft de briefschrijver uitgenodigd voor een gesprek, laat Dijsselbloem weten. “In dat gesprek heeft de heer R.G. aangegeven dat hij een compensatiemethode inbrengt in overleggen met separate verzekeraars ter beëindiging van een geschil met een individuele polishouder. Hij beschouwt deze compensatiemethode als alternatief voor de Wabeke-aanbeveling. De heer R.G. noemt de methode die hij gebruikt het ‘G6-alternatief op maat’.” De G6-methode gaat uit van een kostenmaximum van 5% à 6% van de netto premie-inleg: alle betaalde premies minus de overlijdensrisicoverzekeringspremies. De verzekeraar wordt gevraagd dat maximum als kosten bij de klant in rekening te brengen. Betaalde kosten die de 5% of 6% overstijgen worden aan de klant geretourneerd. “De heer R.G. heeft aangegeven deze methode in een beperkt aantal schikkingen met verzekeraars over individuele casussen te hebben gebruikt. Het is onbekend welke gebreken in de casussen zijn geconstateerd.” Volgens de brief zou Graafsma door het Verbond zijn gevraagd om op te treden als informateur voor zijn compensatiemethode. “Het Verbond heeft laten weten zich hierin niet te herkennen.”

Wabeke blijft de norm

Dijsselbloem voelt er niets voor om het G6-alternatief een goedkeuringsstempel te geven: “Een aanbeveling van de heer Wabeke lag aan de basis van gesprekken tussen verzekeraars en consumentenstichtingen over compensatie van kosten bij beleggingsverzekeringen. De algemene akkoorden die hierover zijn gesloten (en inmiddels uitgevoerd) bieden een generieke financiële tegemoetkoming voor alle klanten met een beleggingsverzekering waarvan de kosten boven de in de akkoorden overeengekomen maxima uitkomen. Ik zie geen aanleiding om aan deze akkoorden, die destijds met steun van betrokken partijen, zoals de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effectenbezitters, tot stand zijn gekomen, te tornen.”
Zijn er situaties die niet aansluiten op de Wabeke-compensaties, dan kunnen Kifid of de rechter uitkomst bieden, aldus Dijsselbloem. Hij wijst op een voorstel ingediend ter introductie van een collectieve schadevergoedingsactie in het Burgerlijk Wetboek. “In de jurisprudentie zie ik op dit moment onvoldoende aangrijpingspunten voor het in meer algemene zin toepassen van aanvullende compensatie bij beleggingsverzekeringen.”

Openheid

Dat neemt niet weg dat belangenbehartigers namens polishouders met verzekeraars kunnen overleggen over een compensatie, voegt de demissionair minister eraan toe. Hij benadrukt tot slot dat verzekeraars geen geheimhouding meer mogen eisen van polishouders met wie een compensatie is afgesproken: “Openheid over schikkingen biedt de beste waarborg voor gelijke behandeling van klanten. In dit kader is het van belang op te merken dat verzekeraars hebben toegezegd geen geheimhoudingsbepalingen meer op te nemen in een schikking met betrekking tot een beleggingsverzekering en dat ze hebben toegezegd zich niet te beroepen op in het verleden opgenomen geheimhoudingsbepalingen in schikkingen over beleggingsverzekeringen.”

Reageer op dit artikel