nieuws

Ook incassobureau moet straks Wft-vergunning hebben

Financiële planning 2503

Ook incassobureau moet straks Wft-vergunning hebben

Incassobureaus die klanten helpen met het maken van betalingsregelingen met geldleners moeten voor 7 april een Wft-vergunning hiervoor aanvragen. De maatregel vloeit voort uit de leidraad ‘Consumenten en incassotrajecten’ die de AFM eind vorig jaar publiceerde. De toezichthouder beschouwt hulp bij betalingsregelingen als een vorm van bemiddelen, dus vergunningplichtig.

In de leidraad ‘Consumenten en incassotrajecten’ staat onder meer dat een incassobureau een vergunning moet aanvragen wanneer deze bemiddelt in krediet óf aanbieder is van krediet. De leidraad beschrijft ook hoe kredietaanbieders de betaalachterstanden van consumenten moeten aanpakken.

Nieuwe betalingsregeling=bemiddeling

De AFM wil dat de kredietaanbieder eerst samen met de klant op zoek gaat naar een oplossing voor betalingsproblemen, voordat een incassobureau wordt ingeschakeld. Als een incassobureau niet alleen helpt bij het incasseren van vorderingen, maar ook nieuwe betalingsregelingen met geldleners afspreekt, is een vergunning nodig. Dan is er namelijk sprake van bemiddeling.

In een soortgelijke kwestie waarin Rob Goedhart (Stichting Geldbelangen) het opnam voor Interbankklanten met een woekerkrediet werd Goedhart vorig jaar na veel vijven en zessen door de AFM ook betiteld als bemiddelaar.

Respijt tot beslissing AFM

Een incassobureau dat vergunningplichtig is moet vóór 7 april 2017 een vergunning aanvragen. Totdat de AFM een beslissing heeft genomen, mag het betreffende incassobureau haar vergunningplichtige activiteiten voortzetten.

Reageer op dit artikel