nieuws

Klijnsma: Verzekeraars zijn bezig met dichten AOW-gat

Financiële planning 2275

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het “wenselijk” dat verzekeraars niet alleen de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanpassen aan de verhoogde AOW-leeftijd, maar dat ze dat ook doen met de bovenwettelijke producten voor een extra inkomenswaarborg. Volgens haar zijn verzekeraars hiermee ook daadwerkelijk bezig.

Klijnsma: Verzekeraars zijn bezig met dichten AOW-gat

Dat schrijft de staatssecretaris in haar antwoord op Kamervragen van PvdA-politica Roos Vermeij over het AOW-gat. Zij wilde van Klijnsma weten of zij ook vindt “dat verzekeraars hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de uitkering van de polissen moeten doorschuiven naar de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd, zodat mensen niet tussen de oude en de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd gekort gaan worden op hun uitkering van het UWV”.

‘Geen sprake van korting op wettelijke uitkering’

“Voor de wettelijke uitkeringen op grond van de WIA en de WAO geldt dat alle werknemers waarvan UWV heeft vastgesteld dat zij recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een uitkering moeten ontvangen. Dat geldt ook voor zieke of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers van werkgevers die als eigenrisicodrager bij een private verzekeraar verzekerd zijn of waren. Er kan geen sprake van zijn van dat mensen gekort worden op een wettelijke uitkering waarvan het recht (door UWV) is vastgesteld”, antwoordt Klijnsma. Ze heeft geen signalen dat dit het geval is.

Niet-wettelijke uitkeringen

De bewindsvrouw constateert dat verzekeraars hun wettelijke producten hebben aangepast. Die lopen nu door tot een AOW-leeftijd van 67 jaar in 2021 en 67 jaar en 3 maanden in 2022. Verzekeraars zijn ook met de niet-wettelijke aanvullende verzekeringen bezig, schrijft Klijnsma aan de Kamer. “Voor de niet-wettelijke producten constateer ik [..] dat verzekeraars hun verzekerden hebben geïnformeerd over de mogelijkheid om de eindleeftijd te laten aansluiten op de nieuwe AOW-leeftijd van 67 jaar (per 2021) en de kosten daarvan. Uit mijn contacten met verzekeraars begrijp ik dat zij aan de slag zijn om ook deze en eventuele verdere verhogingen te verwerken voor de niet-wettelijke uitkeringen.”

Achmea

Kamerlid Roos Vermeij wilde ook van Klijnsma weten of ze Achmea op hun verantwoordelijkheid wil wijzen de WAO- en WIA-uitkeringen aan te passen aan de verhoogde AOW-leeftijd. Volgens Vermeij wil Achmea de inkomensverzekeringen niet laten aansluiten.

Volgens Klijnsma is dat niet aan de orde. “Ik heb contact gezocht met Achmea. Uit dat contact blijkt dat ook Achmea de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar per 2021 voor de wettelijke en niet-wettelijke uitkeringen reeds heeft verwerkt. De wettelijke uitkeringen sluiten reeds aan bij de AOW-leeftijd van 67 jaar en drie maanden (2022). Voor de niet-wettelijke uitkeringen geeft Achmea aan nog aan de slag te zijn met beleidsontwikkeling met betrekking tot de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden per 2022 en eventuele verdere verhoging van de AOW-leeftijd naar aanleiding van verhoging van de levensverwachting.”

Reageer op dit artikel