nieuws

WEW past voorwaarden en normen NHG aan

Financiële planning 2164

WEW past voorwaarden en normen NHG aan

Naar aanleiding van het standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) rondom het toetsmoment verantwoorde kredietverlening, heeft stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) besloten de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie te wijzigen.

In deze voorwaarden en normen wordt de aanvraagdatum als peildatum gehanteerd voor de van toepassing zijnde voorwaarden en normen. “Dit uitgangspunt komt niet overeen met de lijn van de AFM. Daarom hebben we besloten de voorwaarden en normen aan te passen. Dit houdt in dat niet langer het aanvraagmoment leidend is voor de voorwaarden en normen waaraan moet worden getoetst bij het bindend aanbod. Bij het bindend aanbod zal moeten worden getoetst aan de voorwaarden en normen die op dat moment gelden.”

Voor de precieze invulling hiervan overlegt het WEW de komende dagen met haar ketenpartners. De gewijzigde voorwaarden en normen publiceert het WEW daarna zo snel als mogelijk, na afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Overgangsperiode
De AFM heeft aangegeven in haar toezicht bij deze jaarwisseling rekening te houden met de mogelijke problemen die de overgang naar de nieuwe werkwijze met zich meebrengen voor geldverstrekkers en consumenten. Daarom geldt dat de normen uit 2016 mogen worden toegepast voor hypotheekaanvragen die worden ingediend voor 1 januari 2017, waarbij de kredietwaardigheidstoets ten behoeve van het bindend aanbod uiterlijk 1 februari 2017 plaatsvindt. Deze overgangsperiode geldt voor hypotheken die met en zonder NHG worden verstrekt.

Reageer op dit artikel