nieuws

Stichting Verliespolis legt het bijltje erbij neer

Financiële planning 3035

Stichting Verliespolis, een initiatief van Vereniging Eigen Huis en beleggersvereniging VEB, is eerder deze maand geliquideerd. Naar eigen zeggen is de rol van de stichting uitgespeeld nu het niet mogelijk is gebleken om kleine verzekeraars en tussenpersonen aan hun verantwoordelijkheid in het woekerpolisdossier te houden. 

Stichting Verliespolis legt het bijltje erbij neer

Verliespolis heeft zich sinds de oprichting in 2006 ingespannen om collectieve regelingen te treffen voor grote groepen klanten met een te dure beleggingsverzekering. Dit resulteerde in de jaren 2008-2011 in hoofdlijnenakkoorden met achtereenvolgens Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden, ASR, SNS Reaal, Aegon, Loyalis, ABN Amro Verzekeringen, Achmea en Cordares. Deze hoofdlijnenakkoorden zijn vervolgens in 2010-2012 verder uitgewerkt in gedetailleerde vaststellingsovereenkomsten.

De collectieve regelingen richtten zich op te hoge kosten van beleggingsverzekeringen. Polishouders die kosten betaalden die een bepaalde jaarlijkse norm te boven gingen, werden gecompenseerd. Hierbij zijn zowel de kosten van de tussenpersoon, vermogensbeheer, administratie als ook te hoge winstmarges op de verzekeringscomponent getoetst aan de norm. Ongeveer de helft van de ongeveer 6,5 miljoen beleggingspolissen heeft een compensatie ontvangen voor te hoge kosteninhoudingen, waarbij de duurste polissen een relatief hogere compensatie kregen. Daarnaast zijn met bovenstaande verzekeraars coulanceregelingen getroffen voor klanten die in schrijnende situaties terecht kwamen. In totaal hebben de collectieve akkoorden de verzekeraars ongeveer 3 miljard euro gekost.

Geen collectieve akkoorden met kleine verzekeraars
Verliespolis betreurt dat veel kleinere verzekeraars, met uitzondering van de reeds genoemde Loyalis en Cordares, geen collectieve akkoorden hebben willen sluiten en daarmee niet hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ook is het niet mogelijk gebleken om de tussenpersonen collectief aansprakelijk te stellen voor hun rol in de woekerpolisaffaire. “Bovenal is de woekerpolisaffaire nog niet opgelost, ondanks dat de schikkingen een recordbedrag van 3 miljard euro voor de polishouders hebben opgeleverd”, aldus de initiatiefnemers.

De klant centraal stellen
“Ook na de compensatie bleven veel polissen relatief erg duur. In combinatie met tegenvallende en volatiele beleggingsrendementen, zullen veel klanten hun beoogd eindkapitaal niet halen. Om dit op te vangen zouden tientallen miljarden euro extra nodig zijn. Het is zeer onzeker of dit via gerechtelijke procedures afdwingbaar is. Nu de rol van Verliespolis is uitgespeeld, is het aan verzekeraars om uit eigen beweging verdere aanvullende stappen te nemen om gedupeerde klanten tegemoet te komen in het kader van ‘de klant centraal te stellen’. Mochten andere collectieve initiatieven dit proces versnellen, juicht Verliespolis dit toe.”

Reageer op dit artikel