nieuws

Kamervragen over toetsmoment hypotheeknormen

Financiële planning 1253

Kamervragen over toetsmoment hypotheeknormen

De Kamerleden Ronnes (CDA), Van der Linde (VVD), Albert de Vries (PvdA) en Dijkgraaf (SGP) hebben minister Blok (Wonen) vragen gesteld over het toetsmoment voor de geldende hypotheeknormen. Volgens sommige branchepartijen dreigt chaos nu de AFM niet langer het moment van aanvraag maar het definitief akkoord van de bank als toetsmoment hanteert. Brancheorganisaties Adfiz en OvFD hadden op de Kamervragen aangedrongen.

Harrie-Jan van Nunen, directeur van inkoopcombinatie De Financiële Makelaar trok eerder deze maand aan de bel over de nieuwe werkwijze die geldt vanaf 1 januari en die voortvloeit uit de Mortgage Credit Directive. Op grond van deze nieuwe Europese hypotheekregels mogen geldverstrekkers alleen nog maar met bindende offertes werken.

Tot wel 5% minder hypotheek
Volgens Van Nunen leidt het naar achteren plaatsen van het toetsmoment tot chaos bij banken en onzekerheid voor consumenten die dit jaar nog een hypotheek willen afsluiten. “Consumenten worden dus afhankelijk van de doorloopsnelheid van het hypotheektraject bij hun bank. Gemiddeld genomen duurt dit traject een week of vier waardoor offertes die dit jaar nog worden uitgebracht geen 100% zekerheid meer geven”, zo stelde van Nunen eerder. Op grond van de nieuwe hypotheeknormen die gelden voor 2017 kunnen consumenten tot wel 5% minder hypotheek krijgen op hun inkomen.

Extra druk op de ketel door uitstel
De AFM kwam na overleg met onder meer de banken met een overgangsregeling. Huizenkopers krijgen een maand langer de tijd –tot 1 februari 2017- om een definitieve offerte te krijgen. Tot die datum gelden dan gewoon nog de oude verstrekkingsnormen van 2016. Volgens Van Nunen haalt de maand uitstel niets uit en zorgt het uitstel alleen maar voor meer druk op de ketel.

De voornoemde Kamerleden wil snel antwoord van Blok op de kwestie. Ze wijzen de minister erop “dat consumenten niet altijd grip hebben op het tempo waarmee de benodigde papieren in bezit zijn en zij buiten hun schuld te laat over de benodigde papieren kunnen beschikken, terwijl zij er van uit mochten gaan dat het moment van aanvraag het toetsmoment zou zijn.”

Kwestie dreigt ieder jaar terug te keren
De Kamerleden vragen Blok of hij de AFM wil verzoeken de offertes die nu zijn uitgebracht te laten afhandelen met het moment van aanvragen als toetsmoment, zonder overgangsperiode. Ook vragen ze de minister om een structurele oplossing omdat op grond van de nieuwe Europese regels en de jaarlijkse aanpassing van de Nederlandse hypotheeknormen deze kwestie ieder jaar in de laatste maanden terug dreigt te keren.

Waarborgfonds Eigen Woningen past werkwijze aan
Ook stellen de Kamerleden dat het Waarborgfonds Eigen Woningen bij NHG-hypotheken nog steeds de aanvraagdatum hanteert. Het fonds heeft echter al aangegeven haar werkwijze aan te zullen gaan passen een ook de bindende offerte als toetsmoment te gaan hanteren.

 

Reageer op dit artikel