nieuws

Rendementsmaatstaven klimmen uit dal

Financiële planning 108

Rendementsmaatstaven klimmen uit dal

De rendementsmaatstaven waarmee verzekeraars de waardegroei van levensverzekeringen kunnen bepalen, beginnen langzaam te herstellen van de historisch lage niveaus waarop ze zich al maanden hebben bevonden. Het veelgebruikte u-rendement is nog negatief, maar nadert de nul.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Dat stelt tweemaal per maand nieuwe maatstaven op. Per 31 oktober staat het u-rendement op -0,08, tegen -0,19 halverwege vorige maand. De verbetering ten opzichte van eind september is groot: toen adviseerde het Verbond nog een u-rendement van -0,31. De deelrendementen t (0,35) en s (0,52) zijn ook verhoogd ten opzichte van hal oktober.

De maatstaven geven een richtlijn, maar hoeven niet door verzekeraars gebruikt te worden om zaken als overrentedeling en premiekorting te berekenen. De rendementsmaatstaven geven onder meer een richtlijn voor de tarifering van direct ingaande lijfrentes; pensioenverzekeraars baseren zich voor rendementsdeling vaak op het u-rendement. Dat wordt vastgesteld op basis van het effectieve rendement van Nederlandse staatsobligaties met een gemiddelde resterende looptijd van 2 tot 15 jaar.

DIL-rendement
Het Verbond geeft ook indicaties van het rendement van direct ingaande lijfrentes, rekeninghoudend met het uitkeringsverloop. De meest recente indicatie gaat ervan uit dat direct ingaande lijfrenten met een looptijd tot en met 15 jaar geen rendement opleveren. Een DIL met een looptijd van 5 jaar levert 0,48% verlies op, aldus het Verbond. Voor een levenslange DIL staat het veronderstelde rendement op 0,19%.

Reageer op dit artikel