nieuws

Aegon blijft slechte leerling in duurzaamheid

Financiële planning 232

Aegon blijft slechte leerling in duurzaamheid

Op basis van de rapportcijfers van de Eerlijke Verzekeringswijzer blijft Aegon ook dit jaar weer zitten in het duurzaamheidsklasje. De verzekeraar houdt alleen Generali en Legal & General achter zich als het gaat om de aandacht voor thema’s als mensenrechten, klimaatverandering en wapenindustrie in haar beleggingsbeleid. ASR, Achmea en Vivat tonen zich vlijtiger leerlingen. 

De verschillen in de kwaliteit van het maatschappelijk beleid voor de beleggingen van de tien grootste levensverzekeraars in Nederland zijn groot, zo blijkt uit het nieuwe rapport van de Eerlijke Verzekeringswijzer.  De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt jaarlijks het verantwoord beleggingsbeleid van tien verzekeraars aan de hand van 21 thema’s en sectoren, zoals wapens, klimaatverandering, olie en gas, bosbouw, mensenrechten, corruptie en dierenwelzijn.

Geen nieuwe activiteiten in gebieden met waterschaarste
In totaal zijn er door de tien onderzochte verzekeraars 51 hogere scores behaald door beleidsverbeteringen, tegenover 14 lagere scores als gevolg van beleidsverslechteringen.Vijf van de tien onderzochte verzekeringsgroepen verbeterden in het afgelopen jaar hun beleid op ten minste 7 van de 21 onderwerpen. Dit waren Achmea (op 10 onderwerpen), Allianz (9), APG (moederbedrijf van Loyalis) (8), ASR (12) en Vivat Verzekeringen (7). Zij namen diverse belangrijke principes op het gebied van duurzaamheid en transparantie in hun beleid op. Zo hanteren Achmea en Vivat voortaan het uitgangspunt dat bedrijven waarin zij beleggen geen nieuwe activiteiten starten in gebieden waar waterschaarste heerst en waar deze activiteiten zouden wedijveren met de behoeften van lokale gemeenschappen, en stelt Allianz dat boren in het Noordpoolgebied onacceptabel is.

Allianz verrassing in het rijtje
De Eerlijke Verzekeringswijzer noemt Allianz is “een verrassing” in dit rijtje. “We zijn erg blij dat Allianz, één van de grootste spelers op de kapitaalmarkt, in beweging is gekomen”, aldus projectleider Titus Bolten “Zo is Allianz begonnen met het terugtrekken van investeringen uit mijnbouwbedrijven die meer dan 30% van de omzet halen uit kolenwinning en uit energiecentrales die voor meer dan 30% van de elektriciteitsproductie afhankelijk zijn van kolen. Natuurlijk zijn de meeste beleidsscores van Allianz nog erg laag, want ze komen van ver, maar het is een uitstekend begin en we moedigen Allianz aan om deze lijn door te trekken.”

Beleggingsbeleid Aegon, Generali en Legal & General over hele linie slecht
De inspanningen van Aegon, Delta Lloyd, Generali, Legal & General en NN Group bleven ver achter bij die van de vijf eerdergenoemde verzekeraars. Alleen Delta Lloyd voerde verbeteringen door die tot twee hogere scores leidden: het beleid op bonussen en het beleid op elektriciteitsproductie. NN Group haalde weliswaar drie hogere scores door beleidsverbeteringen, waaronder die voor het mensenrechtenbeleid en voor transparantie, maar hier stonden elf lagere scores tegenover door beleidsverslechteringen. Dit heeft volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer te maken met de afsplitsing van NN Group van ING. Het beleggingsbeleid van Aegon, Generali en Legal & General is volgens de onderzoekers over de hele linie slecht te noemen.

 

Reageer op dit artikel