nieuws

Woonfonds: veel ontwikkelingen op ORV-markt

Financiële planning 1529

Woonfonds: veel ontwikkelingen op ORV-markt

Het gebeurt steeds vaker dat lage premies gepaard gaan met risico’s die te gemakkelijk worden afgewezen. Senior productmanager Astrid Smits Achmea vindt dat bezwaarlijk vanuit menselijk en maatschappelijk oogpunt. Zij constateert dat de concurrentie op de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

Smits wijt dit onder meer aan de opkomst van banksparen. “De levensverzekeraars focussen zich weer op het afdekken van risico’s en overlijdensrisico is vaak de enige bron voor een rendabele afzet. Je ziet dan ook dat de premie de afgelopen tien jaar met maar liefst 50% is gedaald. En wat zeker meespeelt in de premieontwikkeling is de hogere levensverwachting.”

Strengere medische acceptatie
“Wij zien en horen dat sommige aanbieders bij de medische acceptatie erg streng zijn. Independer houdt dit bij voor de verzekeringen die via hen worden gesloten. Uit deze openbare gegevens constateren wij dat soms alleen (super) gezonde mensen voor de laagste premie in aanmerking komen en ik vind dat bezwaarlijk vanuit menselijk en maatschappelijk oogpunt”, aldus Smits.

Niet transparant over premiereserve
Net als bij andere verzekeringsproducten is ook bij de overlijdensrisicoverzekering de roep om transparantie sterk toegenomen. “In de media is veel aandacht geweest over producten met een premiereserve. Deze wordt veroorzaakt doordat de meeste overlijdensrisicoverzekeringen nog werken met een gelijkblijvende premie voor de hele looptijd. De premiereserve is als het ware een verborgen spaarpotje dat niet altijd toekomt aan de klant. Ons product werkt met een leeftijdsafhankelijke maandelijkse premie, kent geen premiereserve en is daarmee volledig transparant.”

Beoordeling door MoneyView
MoneyView beoordeelt regelmatig in Special Items verzekeringsproducten, waaronder ook de overlijdensrisicoverzekering. “De kenmerken van onze ORV hebben we bewust gekozen vanuit het oogpunt van de klant. Onze ORV heeft specifieke kenmerken zoals de maandelijkse leeftijdsafhankelijke premie, de hoge acceptatiegraad en de verzekering op één leven. Wij willen een eerlijk en transparant product bieden. De ORV van Woonfonds wordt juist daardoor niet altijd goed beoordeeld”, aldus Smits. “Daarover zijn we regelmatig in discussie met MoneyView. Wij zouden van MoneyView zelfs extra punten moeten krijgen omdat wij geen premiereserve hanteren. Het is een eerlijk product. De klant betaalt elke maand alleen voor het risico dat hij die maand loopt. Je betaalt niet vooruit.”

 

Dit artikel valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie

Reageer op dit artikel