nieuws

Maxime Verhagen: ‘Onnodig veel mensen geen hypotheek door strenge regels’

Financiële planning 6278

Maxime Verhagen: ‘Onnodig veel mensen geen hypotheek door strenge regels’

Onnodig veel potentiële huizenkopers krijgen door te strenge en onnodige regels geen kans op een hypotheek. Dat zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, naar aanleiding van een onderzoek van ABF Research. Verhagen roept op om de regels, die ooit bedoeld waren om woningkopers tegen zichzelf te beschermen, te versoepelen.

Verhagen vindt dat de Nibud-normen niet werken. “Nóg strengere regels zullen ook geen bescherming geven. De grootste gevaren voor de betaalbaarheid van je hypotheek zijn namelijk nog steeds inkomensverlies door echtscheiding, werkloosheid en ziekte. Daar helpen de strikt toegepaste Nibud-normen helaas niet tegen. Het enige dat ze doen, is onnodig veel mensen de toegang ontzeggen tot een hypotheek. Ze zouden daarom versoepeld moeten worden.”

Schokkende conclusie
Volgens Verhagen zijn er indirect nog meer kwalijke gevolgen. “Als 200.000 huishoudens niet in aanmerking komen voor een passende hypotheek, blijven ze noodgedwongen in hun sociale huurwoning zitten. Het directe effect is dat minstens een even grote groep daar niet terecht kan, die dus nog een hele poos op de wachtlijst staan. Indirect veroorzaakt elke verhuisbeweging weer 3 tot 5 nieuwe verhuizingen.” Verhagen vindt de conclusie schokkend in zijn eenvoud: “Tussen de 600.000 en 1 miljoen huishoudens zitten klem, nota bene door regels die geen enkel aantoonbaar nut hebben.”

Versoepeling
Een versoepeling van de normen, dat is waar Verhagen voor pleit. “De grote groep die nu al jaren tussen wal en schip valt, krijgt dan weer kansen. Nu worden ze nog geholpen door de lage rente, maar de prijzen stijgen hard en straks gaat de rente ook weer omhoog. Over 1 à 2 jaar komen starters echt niet meer aan een normale koopwoning, terwijl ze voor huren te veel verdienen. En meer spaargeld meebrengen heeft ook amper effect als de prijzen zo hard omhoog gaan. Kortom, starters worden dus compleet buitengesloten. Daarom is dit hét moment om te versoepelen.”

Maatregelen
Om een versoepeling te bewerkstelligen, denk Verhagen aan gericht nemen van maatregelen. “Mensen met een netto inkomen tot € 30.000 zouden iets meer kunnen lenen, vooral als ze een woning kopen die heel energiezuinig is. Dat scheelt per maand een fiks bedrag. Maar tot op heden zie je dat niet terug in de hypotheek die je aangeboden wordt. De bank mag er geen rekening mee houden. Alleen daardoor al vissen ongeveer 50.000 huishoudens achter het net.” Verhagen ziet ook heil in het idee om jonge hoogopgeleiden meer te laten lenen. “Bijna altijd zie je bij deze groep een forse inkomensstijging in de eerste jaren van hun werkende leven. Maar als we blijven doen alsof het inkomen rond hun 26e altijd op dat niveau zal blijven, dan zit je 22.000 potentiële koopstarters onnodig in de weg. Bij tweeverdieners mag er ook iets meer rekening gehouden worden met het tweede inkomen.”

Risico’s
Eventuele risico’s wuift Verhagen weg. “Zelfs in de grootste crisis op de Nederlandse woningmarkt, bleef de Nederlander zijn hypotheek betalen. Het risico op wanbetaling is in Nederland minder dan 5%. Dat is relatief laag, zeker in internationaal opzicht. Het aantal gedwongen verkopen was ook op het toppunt van de crisis in 2011 opvallend laag: minder dan 0,1% van het totaal aantal verstrekte hypotheken. En dat was allemaal nog zonder deze Nibud-regels. Hoog tijd dus om ze te versoepelen.”

Reageer op dit artikel