nieuws

Adviseur draait niet op voor gemiste aflosboete

Financiële planning 4393

Adviseur draait niet op voor gemiste aflosboete

Een hypotheekadviseur die in de inventarisatiefase niet heeft gezien dat zijn verhuizende klant een boete voor vervroegd aflossen moet betalen bij het oversluiten van de hypotheek, hoeft die boete niet te vergoeden. De kosten worden in de nieuwe rentevaste periode terugverdiend, zo oordeelt Kifid, dat wel vindt dat de beloning deels moet worden terugbetaald.

Een klant verkoopt in januari van dit jaar zijn huis en wil kort daarna een nieuwe woning financieren via zijn adviseur Van Geijn Assurantiën in Heerlen. Die stelt een adviesrapport op waarin niet is opgenomen dat de klant bij zijn huidige geldgever ING een vergoeding moet betalen voor het eerder aflossen van de hypotheek. De nota van ING verrast de klant dan ook; er wordt gesproken over een oplossing, waarna de adviseur de relatie opzegt wegens geschonden wederzijds vertrouwen. De klant moet voor 1 juli 2017 een nieuwe adviseur zoeken.

De klant zoekt allereerst Kifid op: de eis luidt dat de adviseur de kosten voor vervroegd aflossen betaalt (€ 6.025). De adviseur had in de inventarisatiefase namelijk beter moeten opletten, vindt de klant. De adviseur verweert zich door te stellen dat hij nooit de hypotheekofferte voor de lopende geldlening heeft gezien. Maar dat overtuigt de geschillencommissie niet: de adviseur had zelf bij de consument alle relevante stukken op moeten vragen. “Hierbij acht de commissie het nog van belang dat het de adviseur was die heeft geadviseerd en bemiddeld bij de totstandkoming van de hypothecaire geldlening bij ING. Het had daarom op de weg van de adviseur gelegen om bij ING een pro forma aflosnota op te vragen of consument te verzoeken dat te doen.”
Kifid vindt dat de adviseur het recht had om de klantrelatie te beëindigen. “Of zulks getuigt van een nastrevenswaardig niveau van
klantomgang valt naar het oordeel van de commissie echter te betwijfelen.”

Geen terugbetaling
Hoewel de adviseur dus deels is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn opdracht, hoeft hij de boete niet terug te betalen: “Als argument daarvoor merkt de commissie op dat de adviseur een financiering voor de aankoop van de nieuwe woning tot stand heeft laten komen, de extra kosten ruim binnen de nieuwe rentevastperiode zullen worden terugverdiend en dat niet is vast komen te staan dat het gegeven advies niet passend zou zijn geweest. De commissie acht daarom een gedeeltelijke restitutie van de betaalde advies- en bemiddelingsvergoeding op zijn plaats en stelt dit bedrag ex aequo et bono vast op € 1.000.”

Reageer op dit artikel