nieuws

NHG-toetsingskader voor zzp’ers op komst

Financiële planning 1362

NHG-toetsingskader voor zzp’ers op komst

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) komt later dit jaar met een apart toetsingskader voor zzp’ers die een hypotheek met NHG willen aanvragen. Dat meldt het WEW op de eigen website. Ter voorbereiding wordt gesproken met geldverstrekkers en intermediairs.

Het nieuwe kader moet zzp’ers betere toegang geven tot de financiering van een eigen woning. “De aanschaf van een eigen woning is voor veel zzp’ers een uitdagende taak: het afsluiten van een hypotheek is moeilijker en duurt langer dan bij werknemers die een vast contract hebben. Dit kan en moet verbeterd worden.” Het fonds wijst op de inmiddels ruim een miljoen kleine zelfstandigen, die nog altijd te maken hebben met inkomenseisen die gebaseerd zijn op een vast contract. “Zelfstandigen lopen daardoor regelmatig tegen moeilijkheden bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek aan en deze belemmeringen halen steeds vaker het nieuws.” Het nieuwe toetsingskader moet de hypotheekaanvraag voor zzp’ers duidelijker en simpeler maken.

Meer problemen oplossen
Het WEW signaleert ook op andere fronten problemen in de woningfinanciering: moeilijk financierbare aanpassingen aan de woning voor ouderen, uitstel van noodzakelijk onderhoud en de trek naar de grote steden. Meer maatwerk is daarom nodig: “Een ‘one size fits all’-hypotheekoplossing is niet wenselijk, omdat diverse doelgroepen specifieke behoeften hebben. Om het voor hen mogelijk te maken een woning te verkrijgen, te verbeteren of de waarde te behouden, moet het productaanbod aangepast worden. En nu zien we juist de afgelopen jaren, onder druk van strenger geworden wet- en regelgeving en toezicht, een steeds strikter geworden toepassing hiervan door de markt, versterkt door de focus op het korter en efficiënter maken van het acceptatieproces waardoor minder ruimte lijkt te komen voor hypotheken voor ‘afwijkende’ doelgroepen.” Omdat te doorbreken praat het WEW ook met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting over een gewijzigde starterslening. Bovendien zouden de acceptatieprocessen sneller en eenvoudiger kunnen: “Een speerpunt voor ons is namelijk dat een hypotheek met NHG niet moeilijker moet zijn dan een hypotheek zonder NHG.”

Reageer op dit artikel