nieuws

Minister ziet af van loket voor compensatievoorstellen

Financiële planning 3252

Minister ziet af van loket voor compensatievoorstellen

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er geen apart loket komt ter toetsing van compensatievoorstellen voor beleggingsverzekeringen. “Ik heb geen signalen ontvangen dat een grote groep klanten zonder bijstand met een verzekeraar in gesprek is over compensatie. Het lijkt om een geringe groep te gaan”, schrijft de minister.

Het idee voor zo’n loket werd in september 2015 geopperd tijdens de hoorzitting over de toekomst van de verzekeringssector: het voorstel was om bij het Kifid een apart loket te openen waar klanten een oordeel zouden kunnen krijgen over de redelijkheid van aan hen gedane compensatievoorstellen. De minister liet daarop direct al weten dat het loket slechts toegevoegde waarde zou hebben voor klanten die zonder bijstand een klachtenprocedure voeren.

Inspanningen
Volgens Dijsselbloem zijn er fikse inspanningen en kosten gemoeid met de oprichting en werking van een dergelijk loket. “Van belang is dat klanten (juridische) mogelijkheden hebben om rechtsbijstand of een oplossing van het geschil te zoeken. Zo bestaat voor klanten van een rechtsbijstandverzekering de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een rechtsbijstandverzekeraar in het geschil met een verzekeraar. Daarnaast kunnen klanten zich ook wenden tot het Kifid.”

Advies
Het Verbond van Verzekeraars heeft vorige week wel het adviesloket beleggingsverzekeringen geopend. Dat leidde tot discussie in de markt. Dijsselbloem over het loket: “Het adviesloket wordt gefinancierd door verzekeraars, maar de (feitelijke) werkzaamheden van het loket worden uitgevoerd door een externe partij. Het betreft een zelfstandig financieel adviesbureau zonder eigen portefeuille financiële producten.”

Reageer op dit artikel