nieuws

Markt voor recreatiewoningen toont sterk herstel

Financiële planning 691

Markt voor recreatiewoningen toont sterk herstel

De markt voor recreatiewoningen in Nederland is zich, na jaren van prijsdaling, sterk aan het herstellen, zo meldt de NVM. Het aantal transacties van recreatiewoningen is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2014: van 1.750 naar 3.130 transacties. Ook de prijzen zijn gestegen en dat zal de komende jaren zo blijven, meldt de makelaarsorganisatie op basis van een onderzoek dat het liet uitvoeren.

In de periode 2005-2015 lag het gemiddeld aantal verkochte recreatiewoningen op 1.850 per jaar. Het afgelopen jaar was met ruim 3.100 transacties het hoogtepunt van alle jaren sinds 2004, het eerste jaar waarvoor data beschikbaar zijn.

De gemiddelde transactieprijs is, na een periode van prijsdalingen, in 2015 gestegen: met 8% ten opzichte van 2014. De NVM verwacht dat de gemiddelde transactieprijs voor recreatiewoningen de komende jaren verder gaat stijgen; in 2016 tussen de 5 en 10%.

Tweedeling in markt voor recreatiewoningen
De NVM constateert dat het herstel vooral merkbaar is in de gebieden waar de markt voor recreatiewoningen al relatief goed was. Het aantal transacties is in het bijzonder zeer sterk gestegen in de regio’s Veluwe/Utrechtse Heuvelrug, de kust van Noord-Holland en in Zeeland. Daar is ook de gemiddelde transactieprijs gestegen. In de zwakkere marktgebieden is de prijs verder gedaald, ondanks het feit dat ook daar het aantal transacties is toegenomen, aldus het onderzoeksrapport. “Net als op de reguliere koopwoningmarkt zijn de regionale verschillen dus groot”, zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman.

Een verdere tweedeling op de recreatiewoningmarkt zit tussen het nieuwe en luxe aanbod, en het verouderde aanbod. De vraag richt zich meer en meer op het luxe segment, terwijl het oude aanbod verder in de problemen komt. De onderzoekers verwachten dat de oude voorraad verder in prijs zal dalen. De oude voorraad in aantrekkelijke gebieden is overigens wel kansrijk voor herontwikkeling, denkt de NVM. Voor het overige deel rest sloop, of verhuur aan andere doelgroepen, zoals seizoenarbeiders en statushouders.

Aankoopmotief is sterk financieel gedreven
De huidige lage rente zorgt voor een sterk toegenomen vraag naar recreatiewoningen. “Kopers beschouwen de aankoop als een alternatieve belegging nu spaargeld en obligaties zeer weinig opleveren, en aandelen als te risicovol worden gezien”, zegt Kimman. “Van een investering in een recreatiewoning heb je op dit moment meer plezier.”

Recreatiemarkt is een nieuwbouwmarkt
Er is vooral behoefte aan nieuwbouw recreatiewoningen. Bijna 40% van de respondenten die aan het onderzoek hebben meegedaan, geeft aan een nieuwbouw recreatiewoning te willen. Dat is vergeleken met de reguliere woningmarkt een zeer hoog aandeel. De hoge plancapaciteit van nieuwbouwprojecten is ingegeven door de grote vraag onder consumenten. Ten opzichte van medio 2015 is de plancapaciteit flink gestegen, met zeker 25%. Waar de plancapaciteit in 2015 nog ongeveer 6.600 was, is het nu opgelopen tot 8.300 recreatiewoningen, stelt de NVM.

Behoefte aan nieuwe, kleine en vrijstaande woningen
De meest gewenste woningtypen in de recreatiemarkt zijn de vrijstaande woning en de bungalow tussen de 50 en 100 m². Voor deze woningsoorten wordt tussen de 100.000 en 150.000 euro gevraagd.

Het hele rapport is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel