nieuws

Kifid vindt 5 maanden voor hypotheekadvies te lang

Financiële planning 2525

Kifid vindt 5 maanden voor hypotheekadvies te lang

Het Leidse adviesbedrijf Total Transparancy Financial Services moet 550 euro terugbetalen aan in rekening gebrachte advieskosten voor een hypotheek. Dit heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid bepaald. Het advieskantoor slaagde er niet in om binnen vijf maanden een hypotheek tot stand te brengen waardoor de klant zelf ternauwernood nog de ontbindende voorwaarden voor de koop kon inroepen.

De klant was in oktober 2014 in contact gekomen met de adviseur via stichting Odin, waartoe hij zich had gewend in verband met hersteladvies voor een beleggingsverzekering. Bij de adviseur kwam gelijk de aankoop van een nieuwe woning door de consument aan bod. Voor inventarisatie, advies en uiteenzetting van financiële zaken werd een adviesabonnement van € 20 per maand afgesloten. Een paar dagen lager werd ook nog een fixed fee van 450 euro overeengekomen voor de ‘basis intake’ van de consument als hypotheekklant. Daar komt medio februari 2015 nog een factuur van € 1.600 overheen voor het hypotheekadvies.

Een maand later is er echter nog altijd geen hypotheek geregeld, hoewel er al wel tenminste één afwijzing is binnen gekomen. De adviseur probeert dan nog de ontbindende voorwaarden voor het koopcontract te verlengen, maar slaagt daar niet in. Dat lukt de klant zelf een paar dagen later wel. Deze zegt vervolgens de overeenkomsten met de adviseur op en vordert de al betaalde 550 euro aan advieskosten (de fixed fee van € 450 en de eerste 5 maanden van het serviceabonnement) terug.

Kifid ondersteunt de claim van de hypotheekklant. “Uit de stukken blijkt de Commissie genoegzaam dat de adviseur de termijnen onvoldoende heeft bewaakt en dat hij onvoldoende inspanningen heeft verricht om een hypothecaire geldlening tot stand te doen komen. Daarvoor is van belang dat de Adviseur vijf maanden de tijd heeft gehad de benodigde documentatie op te vragen bij Consument. Aan de omstandigheid dat Consument zelf alsnog de ontbindende voorwaarden uit het koopcontract heeft weten te verlengen en bovendien binnen een maand nadat Consument het contact met Adviseur heeft beëindigd van drie geldverstrekkers een offerte heeft verkregen, komt in dit verband bijzonder gewicht toe.”

Reageer op dit artikel