nieuws

Kifid: Achmea moet negatieve rente op hypothecaire geldlening vergoeden

Financiële planning 7080

Kifid: Achmea moet negatieve rente op hypothecaire geldlening vergoeden

De Geschillencommissie van Kifid heeft een klacht over een zogeheten ‘roll-over’ kredietovereenkomst van Achmea als rechtsopvolger van Staalbankiers toegewezen. De bank moet aan consumenten de negatieve rente op een hypothecaire geldlening vergoeden.

De hypotheekovereenkomst bepaalt dat consumenten een rentetarief gelijk aan het CHF LIBOR tarief, vermeerderd met een opslag van 0,7%, moeten betalen. Het leenbedrag is opgenomen in Zwitserse Franken (CHF). De rente kent geen ondergrens en de overeenkomst voorziet niet in een scenario met negatieve rente. Het CHF LIBOR tarief is zo sterk gedaald dat, zelfs vermeerderd met de 0,7%-opslag, uiteindelijk een negatief renteniveau is ontstaan. Op dat moment heeft Staalbankiers eenzijdig besloten dat het rentetarief op de geldlening 0,0% bedraagt.

Handelswijze
Consumenten hebben zich tegen deze handelswijze van Staalbankiers verzet en vorderen betaling van negatieve rente. In de klachtprocedure bij Kifid heeft de bank onvoldoende kunnen aantonen dat het vergoeden van negatieve rente in strijd is met de bepalingen van de overeenkomst. De aard van de overeenkomst is speculatief voor beide partijen, zowel voor het valutarisico als voor het renterisico. De bepalingen van de overeenkomst bieden geen basis en de aard van de overeenkomst verzet zich ertegen dat de bank dit risico eenzijdig beperkt door het rentetarief op 0,0% te bepalen. Reden voor de Geschillencommissie om Achmea met terugwerkende kracht te verplichten de negatieve rente op de geldlening te vergoeden.

Lees hier de volledige uitspraak van de Geschillencommissie.

Reageer op dit artikel