nieuws

De Hypotheker gaat de mist in met hypotheek- en fiscaal advies

Financiële planning

De Hypotheker gaat de mist in met hypotheek- en fiscaal advies

De Hypotheker is door de rechtbank in Rotterdam op de vingers getikt vanwege mankementen aan een hypotheekadvies, waarbij ook het fiscale advies niet toereikend was. De fiscale fout, De Hypotheker gaf onterecht aan dat een levensverzekering belastingvrij afgekocht kon worden, werd al toegegeven door de adviesketen. Over andere punten werd in de rechtszaal getwist, met wisselende uitkomst.

Het ging in de zaak om een stel dat via De Hypotheker in 2009 een hypotheek liet oversluiten. Aan de oude hypotheek zat een levensverzekering verbonden, waarvan de afkoopwaarde aan het echtpaar werd uitgekeerd. Volgens De Hypotheker zou die uitkering (ruim € 28.000) belastingvrij zijn, maar drie jaar later ontvingen de eisers bericht van de Belastingdienst dat er niet was voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden en een naheffing van ruim € 16.000 volgt.

De Hypotheker erkende al grif dat zij in de fout was gegaan door te stellen dat de uitkering van de levensverzekering belastingvrij was en bood aan de naheffing compleet te vergoeden. Maar de eisers namen met alleen dat geen genoegen en stelden dat er meer aan het advies mankeert. Ze klaagden onder meer dat De Hypotheker een lagere rente had kunnen bedingen, dat het advies leidde tot een hogere nettolast, dat er geen overlijdensdekking was en dat zij bij een juist advies geen rente meer hadden hoeven betalen over een deel van de hypotheek. De totale schade zou op € 114.000 liggen.

Ondeugdelijk
De rechtbank gaat niet mee in de in totaal negen extra bezwaren die de eisers hebben bij het handelen van De Hypotheker. Volgens de rechtbank is bijvoorbeeld niet duidelijk onderbouwd waarom De Hypotheker tekort is geschoten door geen overlijdensdekking te verzorgen of dat de adviesketen had kunnen zorgen voor een lagere rente. Vijf van de negen bezwaren slagen niet. Maar de overige vier wel.

De rechtbank erkent dat het advies heeft geleid tot een hogere maandelijkse nettolast voor de eisers en dat zij bij een juist advies over een deel van de hypotheek geen rente hadden hoeven betalen, omdat het stel dan genoeg had gespaard om het desbetreffende gedeelte van de hypotheek af te lossen. “Hier is dus sprake van een situatie waarin het advies van de hypotheekadviseur ertoe heeft geleid dat de cliënten per saldo duurder uit zijn gekomen. Gelet op het hierboven geformuleerde kader voor toetsing van de werkzaamheden van een hypotheekadviseur aan die van een goed opdrachtnemer mag dan ook worden aangenomen dat het advies van De Hypotheker ondeugdelijk was, tenzij De Hypotheker heeft onderzocht en bevestigd gekregen dat dit advies in het belang van eisers was”, schrijft de rechtbank.

Belang van de eiser
Ook de tekortkomingen dat de Hypotheker de wensen van de eiser niet in kaart heeft gebracht en dat er geen vergelijkende berekening bruto/netto is gemaakt van verschillende aflosvormen worden door de rechter erkend. De Hypotheker verweert zich door te stellen dat de eisers zelf om de omzetting hadden verzocht en er ‘geen enkele aanleiding’ was om niet aan dat verzoek mee te werken. Daar neemt de rechter geen genoegen mee: “Voor zover De Hypotheker hiermee heeft willen betwisten dat zij onvoldoende onderzoek heeft gedaan, geldt dat die betwisting in het licht van het hierboven geformuleerde kader voor toetsing van de werkzaamheden van een hypotheekadviseur aan die van een goed opdrachtnemer te mager en te vaag is.”

Oordeel
De rechtbank veroordeelt De Hypotheker tot het betalen van de proceskosten (bijna € 1.300) en verklaart daarnaast dat De Hypotheker toerekenbaar tekort is geschoten op vier van de negen genoemde tekortkomingen. De adviesketen wordt veroordeeld tot de schade die als gevolg daarvan is geleden. De omvang daarvan moet nog worden opgemaakt.

Reageer op dit artikel