nieuws

Financieel Verder moet ex-franchisenemers betalen

Financiële planning

Financieel Verder moet ex-franchisenemers betalen

Franchiseorganisatie Financieel Verder, in 2011 overgenomen door het inmiddels gestaakte Optima, moet drie ex-franchisenemers alsnog hun gederfde omzet en kosten uitbetalen. Tot die uitspraak komt de rechtbank Midden-Nederland. 

Optima (gestaakt in 2012) nam in 2011 Financieel Verder over van Aegon. Bij de overname kregen de franchisenemers de keuze om de overeenkomst voort te zetten, zich aan te sluiten bij Huis & Hypotheek of VerzekeringsUnie, of het franchisenemerschap te beëindigen. Van de 21 franchisenemers hebben er 4 gekozen voor het voortzetten van de lopende franchiseovereenkomst. Na de overname hebben de franchisenemers geen leads meer ontvangen, terwijl dat wel in de overeenkomst was opgenomen. Daarvoor hebben zij van Aegon een compensatie ontvangen. De franchiseovereenkomsten zijn in de loop van 2011 ontbonden.

Naar de rechter
Drie van de vier franchisenemers zijn naar de rechter gestapt. Zowel Optima als verkoper Aegon Bank Bemiddeling hebben hun belangen geschaad door verplichtingen niet na te kopen en Financieel Verder “in een sterfhuis” achter te laten. De tekortkoming betreft volgens hen het leveren van de afgesproken vijf leads per week, het ter beschikking stellen van een centraal agendasysteem, de ondersteuning van de franchisenemers, het scholingsprogramma, het bieden van een op de persoon gericht groeimodel en ontwikkelingspad, het verzorgen van reclame en het ter beschikking stellen van producten, software en naam van Aegon.

Tekortgeschoten
De rechtbank oordeelt dat Financieel Verder inderdaad is tekortgeschoten omdat de verbondenheid met Aegon “een wezenlijk kenmerk was van de franchiseovereenkomst”. “Dat de franchisenemers na 1 april 2011 ook in Aegon producten mochten bemiddelen, naast de producten van andere aanbieders dan Aegon, doet hieraan niet af.” Dat er een tegemoetkoming is betaald, vervangt de verplichting tot het leveren van leads bovendien niet, aldus de rechter.

Omstandigheden
Financieel Verder heeft bij de rechtbank omstandigheden aangevoerd die volgens het bedrijf van invloed zijn geweest op de hoogte van de te behalen resultaten. Financieel Verder noemt daarbij de gevolgen van de woekerpolisaffaire voor de verkoop van levensverzekeringen, de gevolgen van de crisis op de huizenmarkt voor de markt van hypotheken, de verscherpte AFM voorschriften met betrekking tot bemiddeling in pensioenproducten en het provisieverbod per 1 januari 2013.

Geen invloed
Eisers stellen op hun beurt dat de franchiseovereenkomsten pas na 1 januari 2008 zijn ingegaan waardoor de eventuele effecten van de woekerpolisaffaire al van invloed waren op de historische resultaten. Ook de huizenmarktcrisis was al in 2008 ontstaan. Zij stellen verder dat niet duidelijk is wanneer de verscherpte voorschriften werden gehandhaafd en of het diplomavereiste ook gold voor de derde pijler pensioenproducten. Bovendien stellen eisers dat niet valt in te zien waarom de franchisenemers in voorkomend geval niet hadden kunnen voldoen aan de gewijzigde voorschriften. Ten aanzien van het provisieverbod stellen de eisers dat de invloed daarvan nihil is omdat dit zou ingaan per 1 januari 2013.

Uitbetalen
In de meest recente uitspraak, gepubliceerd op 29 januari 2016, veroordeelt de rechtbank Financieel Verder tot het betalen van de schadevergoedingen, vermeerderd met de wettelijke rente. Financieel Verder moet ook individuele schriftelijke specificaties verstrekken. De rechtbank is nog niet van plan een dwangsom op te leggen omdat dit volgens haar niet bijdraagt aan een spoedige afwikkeling van het resterende onderdeel van het geschil tussen partijen. Bij het opleggen van de schadevergoedingen heeft de rechtbank gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om de invloed van “omstandigheden” te schatten. Daarbij neemt de rechtbank een percentage van 20% vermindering van omzet in overweging. Financieel Verder valt nog altijd onder de holding van Klaas Dekker, die ook eigenaar was van Optima.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel