nieuws

Kifid geeft geen stempel ‘richtinggevend’ in woekerpolisclaims

Financiële planning

Kifid geeft geen stempel ‘richtinggevend’ in woekerpolisclaims

De geschillencommissie van het Kifid zal de uitspraken die de komende maanden gedaan worden in woekerpolisclaims niet zelf voorzien van het stempel richtinggevend. Dat is volgens Kifid een taak voor de commentatoren en voor de (vertegenwoordigers) van partijen. 

De Commissie verwacht wel dat een aantal van de uitspraken die zij in het voorjaar van 2016 al doen richtinggevend zal zijn. Tegelijkertijd zal de Commissie ook uitspraken blijven doen die geen zaakoverstijgend karakter hebben. Bijvoorbeeld om dat de behandeling van die zaak al in een vergevorderd stadium was, of omdat de individuele consument belang heeft bij een snelle uitspraak. Dit schrijft de Commissie op de website naar aanleiding van vragen van de Consumentenbond.

Jurisprudentie
Eind september gaf Edgar du Perron, voorzitter van de Geschillencommissie, aan dat de Commissie gewacht heeft op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie en dat zij partijen de kans wilden geven om te reageren op de uitspraak. “Belangrijk is dat we nu eerst een aantal uitspraken doen om jurisprudentie te creëren. Verzekeraars kunnen namelijk hierna toch nog besluiten om te schikken”, aldus Du Perron tegen amweb. Nu blijkt dat zij niet zelf het stempel richtinggevend zullen geven.

Gefaseerd
De Commissie zegt op de website dat zij er voor gekozen hebben de zaken in fasen te behandelen. Uitspraken in de eerste fase kunnen daardoor richtinggevend zijn bij de behandeling van zaken in de volgende fase. De Geschillencommissie bepaalt in welke volgorde zij zaken afdoet. Daarbij wordt rekening gehouden met het stadium van de behandeling waarin een zaak zich al bevindt, en met de mate waarin in een zaak vragen aan de orde zijn die naar verwachting ook in andere zaken spelen. Ook stelt de Geschillencommissie dat er diverse rechtsvragen zijn die in een groot aantal van de zaken aan de orde komen. “Om deze laatste reden ligt het niet voor de hand alle zaken gelijktijdig te behandelen.”

Voorrang
Partijen kunnen de Commissie wel verzoeken een bepaalde zaak met voorrang te behandelen of juist geen voorrang te geven. Vertegenwoordigers van consumenten hebben zulke verzoeken al gedaan. Uiteindelijk beslist wel de Commissie in welke volgorde zij zaken afhandelt.

Reageer op dit artikel