nieuws

Klant mag nota hypotheekadviseur weigeren bij te weinig verstrekte info

Financiële planning

Door een wijziging in het burgerlijk wetboek worden hypotheekadviseurs privaatrechtelijk aansprakelijk als ze niet voldoende informatie verstrekken voor de start van hun dienstverlening aan de consument. De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) zette de wijzigingen in een nieuwsbrief uiteen.

Klant mag nota hypotheekadviseur weigeren bij te weinig verstrekte info

Adviseurs zijn op dit moment publieksrechtelijk, onder meer op basis van de Wft, al verplicht om de informatie aan de klant te verstrekken. Dat gaat in de vorm van het dienstenwijzer en het dienstverleningsdocument. Op dit moment moet dat alleen nog omdat het in de wet staat en anders een boete krijgen van de AFM. Die aansprakelijkheid wordt nu uitgebreid naar de privaatrechtelijke hoek.

De hypotheekadviseur (in de wettekst genoemd als kredietbemiddelaar) moet volgens de gewijzigde wet de volgende punten op ‘papier of een andere duurzame drager’ aan de klant vermelden:

  • De identiteit en het geografische adres van de kredietbemiddelaar;
  • Het register als bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht, waarin de kredietbemiddelaar is ingeschreven en indien mogelijk, het registratienummer en de wijze waarop deze registratie geverifieerd kan worden
  • Of de kredietbemiddelaar verbonden is of uitsluitend met een of meer kredietgevers werkt, met verstrekking van de naam van de kredietgever of kredietgevers voor wie de kredietbemiddelaar optreedt;
  • Of de kredietbemiddelaar adviesdiensten aanbiedt;
  • De vergoeding die de consument in voorkomend geval aan de kredietbemiddelaar voor zijn diensten verschuldigd is of, indien dat niet mogelijk is, de wijze om de vergoeding te berekenen;
  • Volgens welke procedures consumenten of andere belanghebbenden klachten over kredietbemiddelaars intern kunnen indienen en, in voorkomend geval, hoe gebruik kan worden gemaakt van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures.

Daarnaast is er nog de verplichting om de vergoeding die de adviseur in rekening wil gaan brengen mee te delen aan de kredietverstrekker.

Geen vergoeding
De consequentie van deze wet is dat klanten nu niet meer de adviesfee van het intermediair hoeven te betalen als de adviseur niet aan de bovengenoemde verplichtingen heeft voldaan. Tot nu toe kon alleen de toezichthouder de adviseur aanspreken op zijn informatieplicht, dat kan de klant nu dus ook zelf. Als het tot een geschil komt, zal de adviseur moeten kunnen aantonen dat hij de informatie wel correct heeft verstrekt.

Reageer op dit artikel