nieuws

Muriel Kamsma: ‘FFP’ers zouden zich meer moeten profileren’

Financiële planning

Muriel Kamsma: ‘FFP’ers zouden zich meer moeten profileren’

FFP’ers zouden de schijnwerpers meer moeten opzoeken. Dat zegt Muriel Kamsma, FFP-Financieel planner van 2015, in antwoord op vijf vragen van am. “Consumenten hebben meer dan ooit breed en accuraat advies nodig. Het is daarom aan de FFP’ers om zich meer te profileren zodat de klant ons weet te vinden”, zegt Kamsma.

Waarom ben jij juist FFP’er van het jaar geworden?
Allereerst was het een enorme eer om de prijs te hebben gewonnen. Maar ik vind het lastig om te zeggen waarom ik heb gewonnen. Volgens de jury heb ik veel kennis en vaardigheden en kan ik dat helder verwoorden naar de klant. Het heeft denk ik ook geholpen dat ik een warm hart toedraag aan de beroepsvereniging. Ik ben echt trots op mijn vak en beroep. Er is geen mooiere taak dan mensen te helpen bij het werken aan een goede financiële toekomst.

Hechten klanten ook waarde aan de prijs?
Ja, ik ben overweldigd door de hoeveelheid reacties die ik van iedereen kreeg sinds bekend werd dat ik FFP’er van het jaar ben. Zo kreeg ik ook bloemen en berichten van concurrerende kantoren. Het is echt heel fijn om in een branche te werken waar het elkaar gewoon gegund wordt. Ook verzekeraars en andere relaties hebben mij gefeliciteerd en eveneens veel klanten hebben erg enthousiast gereageerd. Klanten hechten gewoon steeds meer waarde aan een FFP-label. Er is enorm veel behoefte aan gedegen integraal advies. Ik merk het aan het feit dat steeds meer klanten ons weten te vinden.

Waarin zouden financieel planners nog kunnen verbeteren?
FFP’ers zouden de schijnwerpers wel meer mogen opzoeken. Meer dan ooit hebben consumenten extra hulp en ondersteuning nodig bij het maken van financiële keuzes. Door aanpassingen aan onder andere de hypotheken- , pensioen- en fiscale stelsels wordt het steeds complexer voor de consument om overzicht te houden. Financieel planners zijn bij uitstek de mensen om hen hierin bij te staan. Daarom moeten we zorgen dat we meer naamsbekendheid krijgen zodat consumenten ons makkelijker weten te vinden. Zo zetten we ons beroep op de kaart. Elke FFP’er zou daarom mee moeten dingen om de prijs. Wie niet schiet, kan niet scoren.

Financiële planning zou ook gunstig zijn voor consumenten die wat minder verdienen. Behoren zij ook tot jouw clientèle?
Mijn klanten zijn over het algemeen mkb’ers en ondernemende mensen. Klanten met echt lage inkomens heb ik helaas niet, hoewel zij absoluut erg veel baat zouden hebben bij financiële planning. Ik merk alleen dat het heel moeilijk is de deze groep te bereiken. Daarentegen heb ik ook geen extreem rijke mensen als klanten. Ik richt me voornamelijk op ondernemers.

Wat ga je doen nu je de prijs in de wacht heb gesleept?
Ik ga mijn steentje bijdragen om het beroep en mijn kantoor op de kaart te zetten. Daarnaast ben je nooit uitgeleerd. Ik wil mijn kennis en vaardigheden daarom verder uitbreiden. We staan bovendien aan de vooravond van grote veranderingen. Verdere digitalisering zal een enorme impact hebben op de werkzaamheden van een financieel planner. We moeten daarom echt bijblijven en de technologische ontwikkelingen goed blijven volgen. Natuurlijk wordt het werk door veranderende wetgeving steeds complexer, maar we krijgen gelukkig ook steeds meer middelen om ons werk goed te doen.

Reageer op dit artikel