nieuws

DNB: ‘Beheersing kredietrisico’s hypotheekportefeuilles moet beter’

Financiële planning

Banken moeten de kredietrisico’s van hypotheekportefeuilles nog beter beheersen. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek bij middelgrote banken naar de waardering en beheersing van de risico’s van de hypotheekportefeuille.

Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de processen om de kredietrisico’s te beheersen per bank varieert. Toch signaleerde DNB bij vrijwel alle onderzochte banken een aantal specifieke aandachtspunten. Zo zouden sommige banken klanten met een betalingsachterstand niet altijd juist hebben geadministreerd. Hierdoor kunnen sommige klanten te vroeg teruggaan naar het reguliere afbetalingstraject. DNB stelt dat de banken hun processen beter moeten inrichten zodat ze leningen met een verhoogd risico tijdig kunnen identificeren, monitoren en daarop tijdig kunnen acteren.

Taxatiewaarde
De toezichthouder constateert bovendien dat banken de nieuwe taxatiewaarden van panden niet altijd vastleggen in het bronsysteem. Ook blijkt dat niet alle banken op de juiste wijze de geïndexeerde waardes van hun onderpanden controleren aan de hand van de werkelijke taxatiewaardes. Als gevolg hiervan kunnen banken de waarde van het onderpand verkeerd inschatten. DNB wil daarom dat banken de kredietrisico’s van hun hypotheekportefeuilles beter beheersen.

Reageer op dit artikel