nieuws

Woningmarkt stijgt fors

Financiële planning

Woningmarkt stijgt fors

Het aantal woningverkopen zal in 2015 met 10% toenemen. Dat is de verwachting van het Economisch Bureau van ABN Amro. Eind vorig jaar werd een stabilisatie van het aantal huizenverkopen verwacht. De aanpassing van de raming heeft gevolgen voor 2016.

Omdat de stijging van het aantal verkopen al dit jaar plaatsvindt, houdt het Economisch Bureau voor 2016 rekening met een toename van 5%. Voor de woningprijs raamden de economen van de bank eind vorig jaar een stijging van 1%. Ook de prijzen stijgen echter harder dan verwacht, vandaar de bijstelling naar boven. De economen gaan nu uit van een toename van 3%. De raming voor de prijsontwikkeling in 2016 is eveneens verhoogd naar 3%.

Lage hypotheekrente
Als belangrijke reden voor het krachtige woningmarktherstel noemt de bank de lage hypotheekrente. Ook de verbetering van de arbeidsmarkt en de hogere groei van het besteedbaar inkomen is gunstig. In de eerste helft van dit jaar zijn meer dan 60.000 woningen verkocht. Het aantal transacties ligt daarmee 8.400 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal verkochte nieuwbouwwoningen stijgt. Daarvan zouden er in de eerste vier maanden bijna 10.000 verkocht zijn, 3.400 meer dan in de eerste vier maanden van 2014.

Hypotheekproductie
In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 88.000 hypotheken gesloten, 11.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde hypotheeksom bedroeg € 250.000. Dat is € 4.000 hoger dan in de eerste vijf maanden van 2014. In totaal bedroeg de hypotheekproductie over de eerste vijf maanden € 21 mld, € 4 mld hoger dan vorig jaar. Belangrijkste reden voor de stijging is dat er meer transacties plaatsvinden tegen een gemiddeld hogere prijs. Daarnaast groeit de oversluitmarkt weer licht na fors te zijn gekrompen. Meer huizenbezitters willen oversluiten. Ondanks de boeterente kan dit bij de huidige, lage hypotheekrente voordelig uitpakken.

Reageer op dit artikel