nieuws

Reacties branche: Verlaging LTV ‘slecht en overbodig idee’

Financiële planning

Reacties branche: Verlaging LTV ‘slecht en overbodig idee’

Diverse partijen in de branche zijn tegen de plannen van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) om de LTV-limiet te verlagen naar 90%. De Nederlandse Verenging van Banken (NVB), de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en het Centraal Planbureau (CPB) vrezen dat starters de koop van hun eerste huis moeten uitstellen met alle gevolgen van dien. Ook vinden zij de maatregelen die al getroffen zijn, zoals de strengere aflossingsregels, afdoende.

Het is onnodig en onverstandig om het maximale bedrag dat consumenten mogen lenen ten opzichte van de waarde van hun woning nog verder te verlagen. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie. Volgens de NVB wegen de voordelen lang niet op tegen de nadelen. “Zo zullen starters de koop van hun eerste huis met vijf tot zeven jaar moeten uitstellen. Daarbij komt dat huurwoningen niet voorradig zijn, of zo duur dat er weinig ruimte overblijft om te sparen.” De NVB vreest dat door de vraaguitval die daarmee gepaard gaat de huizenprijzen met zo’n 5 procent kunnen dalen. Daardoor duurt het voor huishoudens die nu al een schuld hebben die groter is dan de waarde van hun woning, nog langer voor zij ‘boven water’ zijn. De Nederlandse banken onderkennen volgens hun belangenbehartiger de voordelen van een lagere schuld ten opzichte van de woningwaarde voor zowel bank als klant. Zij zien echter binnen de bestaande regels nog voldoende ruimte om daaraan te werken.

Overbodig
Het verlagen van het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen voor een huis is een slecht idee, maar bovenal overbodig. Dat oordeelt de Vereniging Eigen Huis (VEH). Volgens de VEH is er nu al een systeem waarbij mensen die een hypotheek sluiten ook direct aflossen. “Dat betekent in de praktijk vaak dat na vijf jaar al is afgelost tot 90 procent van de woningwaarde. Inclusief inflatie kan dat zelfs al tot 80 procent zijn. Met het huidige systeem van aflossen is de verhouding tussen hypotheekschuld en de waarde van de woning al gewaarborgd.” Daarnaast benadrukt de VEH dat kopers bij een verdere verlaging van de hypotheeklimiet elders een lening zullen aangaan om aan de eisen te kunnen voldoen. Verder wordt er volgens de vereniging voorbijgegaan aan het feit dat mensen door de crisis zelf al veel meer bewust zijn geworden. “Het komt in de praktijk nu al voor dat mensen tot 90 procent lenen van wat mogelijk is. Consumenten kijken naar de kosten die ze maandelijks moeten maken en zijn daarin uiterst voorzichtig geworden.”

Ver genoeg
Een verlaging van de hypotheeklimiet tot 100 procent van de woningwaarde gaat volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ver genoeg.  “Mensen zullen bij een verdere verlaging van de limiet steeds meer moeten gaan sparen om nog een huis te kunnen kopen. Dat betekent ook dat er meer geld aan de economie wordt onttrokken”, meent de NVM, die benadrukt dat er recentelijk al strengere aflossingsregels zijn ingevoerd. “Ook zal de druk op de huurmarkt verder worden opgevoerd als de FSC haar zin krijgt.”

CPB
Ook het Centraal Planbureau is kritisch. “Verdere verlaging van de LTV-limiet heeft grote gevolgen voor het functioneren van de woningmarkt en de economie. Starters op de woningmarkt moeten langer en meer sparen voordat zij een woning kunnen kopen. Hierdoor daalt de vraag naar koopwoningen en dat heeft neerwaartse effecten op het aantal woningtransacties, de huizenprijzen en de bouw van nieuwe koopwoningen. Tegelijk wordt een groter beroep gedaan op de private huursector, terwijl deze onvoldoende aanbod kent.” In een CPB-notitie, die onderdeel was van de beraadslagingen van het FSC, worden de economische effecten onderzocht van de geleidelijke afbouw van de LTV-limiet met 1%-punt per jaar na 2018, totdat een niveau van 90% is bereikt. “De baten zijn lastig te kwantificeren, maar het CPB verwacht dat een dergelijke maatregel de financiële stabiliteit slechts in beperkte mate stimuleert. De kosten zijn echter aanzienlijk, vooral voor jongeren.”

Voor het verminderen van schommelingen in de economie is het beter om het probleem bij de bron aan te pakken, zegt het CPB, middels het verder versoberen van de hypotheekrenteaftrek en een zwaardere risicoweging van hypotheken. De auteurs concluderen verder dat de kans op een huizenprijsbubbel effectiever wordt verkleind door een loan-to-income-limiet (LTI) dan door een LTV-limiet.

Momenteel kunnen consumenten een hypotheek afsluiten tot 103 procent van de waarde van het koophuis. In 2018 moet dit percentage tot 100 procent van de woningwaarde zijn teruggebracht. Als het aan het FSC ligt wordt de hypotheeklimiet ieder jaar met 1 procentpunt verlaagd tot het maximum op 90 procent ligt.

 

Reageer op dit artikel