nieuws

OvFD: ‘Verdere beperking LTV-limiet is onverantwoord’

Financiële planning

OvFD: ‘Verdere beperking LTV-limiet is onverantwoord’

De OvFD vindt de aanbeveling van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) om de LTV-limiet vanaf 2018 stapsgewijs te laten dalen tot 90% onverantwoord. Een verdere verlaging van de LTV leidt ertoe dat starters de aankoop van een huis jaren moeten uitstellen. Ook vreest de OvFD dat een verlaging van de LTV-limiet zal leiden tot lagere huizenprijzen.

Volgens de OvFD gaat de FSC er onterecht van uit dat starters de extra kapitaalbehoefte gemiddeld in drie jaar bij elkaar kunnen sparen. “Wij gaan uit van een langere termijn; zeker minimaal vijf jaar. Bij de aankoop van een huis met een gemiddeld aankoopbedrag van € 215.000 gaat het tenslotte (inclusief bijkomende kosten) wel om een kleine € 30.000. Ook de doorstroming komt in gevaar omdat ook ongeveer de helft van de doorstromers extra geld nodig zal hebben als de LTV-limiet naar 90% gaat”, schrijft de OvFD.

In het advies geeft het FSC aan dat de hoge LTV-ratio’s Nederlandse huishoudens kwetsbaar maken voor huizenprijsdalingen. “Een verdere verlaging van de LTV zal negatieve gevolgen hebben voor woningprijzen. Studies wijzen op een minimale prijsdaling van 8% bij een verlaging van de LTV-limiet met 10%-punt”, aldus de brancheorganisatie. Volgens de OvFD neemt het aantal huishoudens met een restschuld op dit moment af vanwege de stijging van de huizenprijs. De OvFD vreest dan ook dat een verdere verlaging van de LTV het herstel ongedaan zal maken en weer meer huishoudens onder water zetten. “Het herstel van de woningmarkt is pril en heeft lang op zich laten wachten, mede doordat lang onduidelijk was welke maatregelen het kabinet zou nemen. Wij vinden het daarom heel jammer dat deze nieuwe aanbevelingen opnieuw tot onzekerheid en discussie gaan leiden. De woningmarkt is juist nu vooral gebaat bij rust” zegt de OvFD.

Reageer op dit artikel