nieuws

Kamermoties over woekerpolisaffaire

Financiële planning

Kamermoties over woekerpolisaffaire

Gisteren zijn in de Tweede Kamer meerdere moties ingediend door CDA-kamerlid Pieter Omtzigt en SP-kamerlid Arnold Merkies met betrekking tot de woekerpolisaffaire.

Omtzigt pleit ervoor dat consumenten te allen tijde mogen weten wat een verzekeraar/tussenpersoon in het verleden aan hen heeft verdiend in het kader van beleggingsverzekeringen. Ook vraagt hij de regering verder onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het voldoen aan door toezichthouders opgelegde streefcijfers onderdeel te laten uitmaken van de geschiktheidstoets voor bestuurders werkzaam in de financiële sector. In een derde motie verzoekt Omtzigt de regering bij de volgende AFM-rapportage een totaaloverzicht aan de Kamer te doen toekomen waarin per verzekeraar duidelijk wordt aangegeven hoeveel woekerpolissen zijn afgesloten en in hoeveel gevallen er nog geen oplossing is geboden. Ook verzoekt hij de regering een overzicht toe te voegen met een onderscheid per product of productgroep van afgesloten verzekeringen en daarbij het oplossingspercentage.

Gestructureerd overleg
Merkies constateert in zijn motie dat de problemen rondom beleggingsverzekeringen al bijna tien jaar in volle omvang bekend zijn en constateert dat de problemen rondom compensaties blijven voortduren. Omdat dit voor zowel verzekerden als verzekeraars nadelig is, verzoekt hij de minister te bewerkstelligen dat er een gestructureerd overlg komt tussen verzekeraars, toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten onder regie van de overheid, waarbinnen de mogelijkheden worden onderzocht voor een overkoepelende oplossing. In een tweede motie stelt hij dat houders van beleggingsverzekeringen behoefte hebben aan kosteloos en onafhankelijk advies. In dat kader verzoekt hij de minister zich er voor in te spannen dat al deze verzekerden een advies kunnen krijgen dat kosteloos en onafhankelijk is.

Reageer op dit artikel