nieuws

Hypotheekmarkt maakt pas op de plaats

Financiële planning

Hypotheekmarkt maakt pas op de plaats

Het aantal aanvragen voor hypotheken, zoals geregistreerd door HDN (Hypotheken Data Netwerk), zakt in het eerste kwartaal van 2015 terug naar 49.800 hypotheekoffertes. Dat is een daling van 32% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. Het eerste kwartaal van 2015 is wel het beste eerste kwartaal sinds 2009. Dit blijkt uit de Monitor koopwoningmarkt 1e kwartaal 2015.

De daling is overigens conform het normale seizoenspatroon en de enorme piek in het vorige kwartaal. Doordat sinds 1 januari 2013 alleen nog nieuwe hypotheken met een annuïtair of lineair aflossingsschema onder het regime van de hypotheekrenteaftrek, is het aandeel van de annuïteiten hypotheken in de aangevraagde hypotheekoffertes gestabiliseerd. In het eerste kwartaal van 2015 neemt echter het aandeel aflossingsvrije hypotheken weer licht toe van 22% naar 25%. Dit kan het gevolg zijn van iets meer doorstromers op de koopwoning markt, die hun oude hypotheek ‘meenemen’ in de financiering van de nieuwe woning of van meer oversluitingen van bestaande aflossingsvrije hypotheken in verband met de lage rentestand. Het Kadaster registreerde in het eerste kwartaal van 2015 bijna 50.900 feitelijk nieuw afgesloten hypotheken; een verwachte daling van 30% ten opzichte van het vorig kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 is dit echter een stijging van 18%. Onder de nieuw afgesloten hypotheken vallen ook oversluitingen van hypotheken en tweede hypotheken.

Vertrouwen
Sinds begin 2013 is het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten flink toegenomen. De score op de Eigen Huis Marktindicator loopt op van 54 in het eerste kwartaal van 2013 naar 105 in het vierde kwartaal van 2014 (bij een neutrale warde van 100). In het meest recente kwartaal stabiliseert de Marktindicator echter voor het eerst sinds twee jaar met een score van 104. Het vertrouwen zoals gemeten met de Marktindicator is dus in korte tijd omgeslagen van sterk negatief naar licht positief. Het blijft echter vooralsnog onduidelijk of dit vertrouwen in de koopwoningmarkt verder zal toenemen, wat wel een belangrijke voorwaarde is voor ‘actie’ op die markt en daarmee voor een verder herstel van het aantal transacties en verkooprijzen op de markt van bestaande woningen en op de nieuwbouwmarkt.

Verwachting
Op basis van het gunstig aantal hypotheekofferteaanvragen in de periode januari-maart 2015 is de verwachting dat het aantal nieuw afgesloten hypotheken (geregistreerd door het Kadaster) in het tweede kwartaal van 2015 weer zal oplopen. Dit aantal zal in de buurt van de 60.000 hypotheken kunnen komen. De verwachting is dat het aantal verkopen van bestaande woningen in het tweede kwartaal weer verder aantrekt en het kwartaaltotaal zal kunnen oplopen tot circa 34.000 verkopen.

De Monitor koopwoningmarkt is een rapport van de TU Delft waaraan ook HDN meewerkt.

Reageer op dit artikel