nieuws

‘Pensioenfondsen meer bestendig tegen lage rente dan levensverzekeraars’

Financiële planning

Pensioenfondsen en levensverzekeraars hebben het zwaarst te lijden onder de aanhoudend lage rentes, maar pensioenfondsen kunnen er beter mee omgaan dan levensverzekeraars. De Nederlandsche Bank heeft tegen levensverzekeraars al haar zorgen geuit over de houdbaarheid van de bedrijfsmodellen, schrijft de toezichthouder in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit.

‘Pensioenfondsen meer bestendig tegen lage rente dan levensverzekeraars’

De renteniveaus liggen inmiddels al op een lager niveau dan in het ‘zwaarweerscenario’ waarin de levensverzekeraars werden getest voor de eisen van Solvency II. In dat scenario verloren levensverzekeraars gemiddeld al 10% van het eigen vermogen. “Hoewel de stresstest uitging van een hypothetisch zwaarweerscenario, is het rentescenario inmiddels door de realiteit achterhaald: op dit moment ligt de rentecurve al lager dan in het scenario”, schrijft DNB. De toezichthouder heeft daarom naast het uiten van de zorgen over de houdbaarheid van de levenssector ook de verzekeraars gevraagd om strategische scenario’s uit te werken die anticiperen op de groeiende onzekerheid omtrent de solvabiliteitspositie. “De traditionele marktsituatie en het huidige bedrijfsmodel kunnen daarbij niet meer als gegeven worden beschouwd”, schrijft DNB.

Pensioenfondsen
Naast levensverzekeraars hebben ook pensioenfondsen te lijden onder de lage rentes. Maar de in tegenstelling tot de levensverzekeraars, hun toestand wordt door DNB wederom als zorgelijk omschreven, hebben pensioenfondsen relatief grote herstelmogelijkheden. ABP besloot vandaag bijvoorbeeld de pensioenen voor 2016 niet te verhogen. DNB schrijft: “Hun bedrijfsmodel staat minder onder druk, omdat zij elk jaar nieuwe premie-inleg blijven ontvangen. Ook zijn de door pensioenfondsen afgegeven garanties minder rigide: zij kunnen van inflatie-indexatie afzien, en in uiterste gevallen de pensioenaanspraken verminderen of zelfs (in samenspraak met de sociale partners) het toekomstige pensioencontract herzien.”

Systeemrelevant
De levensverzekeraars en pensioenfondsen zijn belangrijke spelers die de economische situatie onder druk kunnen zetten als zij het slecht doen. “Grote verzekeraars en met name grote groepen verzekeraars kunnen systeemrelevant zijn door hun complexiteit of verwevenheid met de economie, waardoor een onverhoopt faillissement besmettingsrisico’s met zich meebrengt. Zo zijn verzekeraars grote beleggers en zijn obligatiemarkten sterk afhankelijk van deze sector. Europese levensverzekeraars houden ca. 15% van de Europese bankobligaties en bedrijfsobligaties aan met een looptijd langer dan een jaar, en bijna 20% van de staatsobligaties.”

Obligatiebonussen
DNB pleit in het overzicht er ook voor dat topbankiers een groter deel van hun bonussen uitbetaald krijgen in de vorm van bedrijfsobligaties. Op dit moment bestaan die vooral uit contant geld en aandelen in de eigen bank, maar dit zorgt ervoor dat risico’s nemen in de bedrijfsvoering aantrekkelijker wordt, omdat de aandeelwaarde hierdoor stijgt en de bonus dus ook. “Belonen in de vorm van schuldpapier is wenselijk”, schrijft DNB. “Dit omdat aandelen, en zeker opties, een groot winstpotentieel kennen, terwijl extreme verliezen voor rekening van andere belanghebbenden komen. Bij schuldpapier zijn potentiële winst en verlies meer in evenwicht, wat de prikkel tot het nemen van overmatig risico beperkt.”

Reageer op dit artikel