nieuws

Kamer wil intermediair ter verantwoording roepen, Dijsselbloem niet

Financiële planning

Kamer wil intermediair ter verantwoording roepen, Dijsselbloem niet

De leden van de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer hebben in het algemeen overleg over de beleggingsverzekeringen naast de verzekeraars ook het intermediair flink aangepakt. Tussenpersonen moeten ook verantwoordelijk worden gemaakt voor de woekerpolisaffaire, was de teneur onder nagenoeg alle politieke partijen.

Arnold Merkies (SP) opende het bal en wees minister Jeroen Dijsselbloem op de problemen die woekerpolishouders hebben met hun tussenpersoon. “Heel vaak is de tussenpersoon die de polis heeft verkocht allang gestopt. We krijgen ook signalen dat adviseurs veel kosten in rekening brengen voor het hersteladvies. Daar komt bovenop dat veel mensen geen vertrouwen meer hebben in de degene die hen het product in de maag heeft gesplitst.” Merkies bleek met zijn pleidooi tegen de adviseur niet alleen te staan. Aukje de Vries (VVD) zou graag zien dat de door de minister voorgestelde wetswijziging (waarin de AFM meer mogelijkheden krijgt om te handhaven) ook wordt toegespitst op tussenpersonen: “Die is nu heel erg gericht op verzekeraars, maar ik vind dat tussenpersonen ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij lijken buiten schot te blijven, maar zou er toch een soort mogelijkheid kunnen worden toegevoegd dat het intermediair ook aangepakt wordt als zij niet voldoen aan de afspraken?”

PvdA’er Henk Nijboer zei dat tussenpersonen een grote verantwoordelijkheid hebben voor het ontstaan van de ellende. “Hoe wordt hen ook grote verantwoordelijkheid gegeven voor het oplossen hiervan?”, vroeg hij zich af. Pieter Omtzigt van de CDA vroeg de minister om wettelijk te regelen dat een gedupeerde inzicht kon krijgen in wat de tussenpersoon en de verzekeraar verdiend hebben aan zijn woekerpolis.

Glibberen
De Kamerleden trokken flink van leer tegen de tussenpersonen, maar minister Dijsselbloem bleef bij de lijn die hij al eerder legde. De minister houdt de verantwoordelijkheid graag bij de verzekeraars: “We moeten voorkomen dat we gaan vingerwijzen, dus ik wil de primaire focus op de verzekeraars houden. Dat wil niet zeggen dat adviseurs niks hoeven te doen, ze moeten verzekeraars al op de hoogte stellen van voortgang met klanten waar zij contact mee hebben. Er bestaat een informatieplicht. Maar ik hecht eraan dat verzekeraars de hoofdverantwoordelijkheid houden, ik wil niet dat het gaat glibberen.” Dijsselbloem vindt wel dat verzekeraars en tussenpersonen die de polis verkocht hebben zelf kosteloos hersteladvies moeten geven.

De minister nam, net als de Kamerleden, stevig stelling in het woekerpolisdossier. “Het gaat niet goed, ik ben verre van tevreden over de voortgang die is geboekt.” En een oplossing ligt ook niet voor het oprapen, maakte de minister duidelijk. “Meneer Omtzigt zei dat hij over een jaar niet weer hier wil zitten. Dat gaat wel gebeuren. Ik geloof niet in een generieke oplossing, ik vrees dat de grote klapper er niet komt. De deadlines zijn een aantal keer opgeschoven, dat ligt voor een deel in de aanloopproblematiek. Verzekeraars hebben onderschat hoeveel werk er nodig is. Maar ik merk dat het tempo nu veel hoger ligt, zelfs bij Reaal. Het is natuurlijk tamelijk teleurstellend dat een verzekeraar in overheidshanden niet bovenaan, maar onderaan staat.” Dijsselbloem zei dat hij, naast de mogelijkheden die de AFM heeft om de activeringscijfers openbaar te maken, hij er zelf ook flink druk op zou zetten om ervoor te zorgen dat verzekeraars zelf transparant zijn over hun aanpak van de woekerpolisproblemen.

Nationale commissie
Een nationale commissie voor de woekerpolis, zoals de Consumentenbond voorstelde, ziet de minister, tot zijn spijt, niet zitten. Dijsselbloem denkt dat het niet gaat lukken om ervoor te zorgen dat alle partijen zich committeren aan een uitspraak van die commissie en is bang dat als het wel lukt, er weer nieuwe partijen op zullen staan die gaan procederen tegen de uitkomst. “Dat zeg ik tot mijn spijt”, zegt Dijsselbloem. “Ik had graag een commissie aangesteld om deze rommel op te ruimen.”

Reageer op dit artikel