nieuws

Dela en Yarden naar rechter om kwart miljoen AFM-boete

Financiële planning

Dela en Yarden naar rechter om kwart miljoen AFM-boete

Bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven liggen rechtszaken die drie grote uitvaartverzekeraars hebben aangespannen tegen de AFM. Die heeft enkele jaren geleden boetes van € 250.000 elk uitgedeeld omdat de verzekeraars hun eigen personeel te veel op basis van behaalde omzet zouden belonen, wat in strijd was met de toen geldende regels. De boetes zijn nooit eerder openbaar gemaakt omdat de drie verzekeraars, waaronder Dela en Yarden, naar de rechter zijn gestapt. De derde partij is vermoedelijk Monuta, al wil die dat niet bevestigen.

In 2011 deed de toezichthouder onderzoek naar de verkoop van uitvaartverzekeringen. Dat leidde begin 2012 tot de conclusie dat de vijf grootste partijen het belang van de klant te weinig centraal stellen bij de distributie van hun producten. Die partijen zijn Dela, Monuta, Axent, Ardanta en Yarden. Het beloningsbeleid zou toen nader onder de loep worden genomen “omdat er prikkels in voorkomen die een groot risico op onzorgvuldige klantbehandeling met zich mee kunnen brengen”, aldus de AFM toen. “Alle onderzochte elementen van de distributie zijn sterk omzetgedreven.” Handhavende maatregelen werden toen niet uitgesloten. Later dat jaar stelde de AFM in een brief aan marktleider Dela dat er geen maatregel zou worden getroffen op grond van het rapport.

Drie onlangs gepubliceerde uitspraken van de rechtbank Rotterdam onthullen echter dat er drie verzekeraars zijn beboet voor omzetgedreven directe verkoop van uitvaartverzekeringen. Twee van die uitspraken werden eerder deze week al op am:web bekendgemaakt: die betreffen omzetgedreven advies bij Dela en Yarden. “Het klopt dat de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan inzake een interpretatieverschil tussen de toezichthouder en Dela over het beheerst beloningsbeleid. We gaan tegen de uitspraak in hoger beroep en zolang deze casus onder de rechter is kunnen we geen nadere toelichting geven”, zo laat Dela nu weten.

Te goeder trouw
Yarden-directeur Ron Bavelaar vindt eveneens dat het beloningsbeleid in orde was: “Wij zijn één van de drie uitvaartverzekeraars die medio 2013 een boete van de AFM heeft gekregen inzake de regelgeving over beheerst beloningsbeleid in 2011. Yarden heeft ten tijde van de invoering de regelgeving geïnterpreteerd en geconcludeerd dat zij voldeed aan de gestelde eisen, namelijk dat de beloning van medewerkers niet leidt tot een onzorgvuldige behandeling van klanten. Omdat Yarden vindt dat zij te goeder trouw heeft gehandeld, is de uitspraak nu in hoger beroep voorgelegd aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Verwacht mag worden dat het College nog dit jaar een uitspraak doet. Het spreekt voor zich dat Yarden al in 2012 haar beloningsbeleid heeft aangepast.”

Derde boete
Er blijkt inderdaad nog een derde verzekeraar een boete van € 250.000 te hebben gekregen voor overtreding van de regels voor beheerst beloningsbeleid. Het ligt voor de hand dat dat een van de andere onderzochte verzekeraars is. “Het klopt inderdaad dat een aantal uitvaartverzekeraars verwikkeld is in een rechtszaak met de AFM. Gedurende die rechtszaak doen wij geen mededelingen”, zo ontkracht Monuta niet bepaald het idee de derde betrokken partij te zijn. Als dat zo is, dan hebben de boetes betrekking op de top-3 van uitvaartverzekeraars, samen goed voor 80% van de omzet in de markt. Ardanta geeft aan niet bij deze zaak betrokken te zijn.
De derde boete betreft de beloning van interne relatiebeheerders in 2011. Die ontvingen 70% van het salaris dat voor die functie gebruikelijk was, plus provisies en bonussen. “De hoogte van de provisies werd in 2011 uitsluitend bepaald door de omzet, dat wil zeggen door de nettoproductie van een relatiebeheerder boven een minimum productieniveau van € 1.000.000 in verzekerde bedragen”, zo leest de uitspraak van de Rotterdamse rechter, die al dateert van april vorig jaar. Vanwege de sterke verkoopprikkel die van de variabele beloning uitging, oordeelde de rechter net als bij Dela en Yarden dat er geen sprake was van beheerst beloningsbeleid. Sinds 2013 geldt een provisieverbod voor de verkoop van uitvaartverzekeringen.

De AFM geeft nog geen toelichting omdat de boetebesluiten nog niet zijn gepubliceerd.

Reageer op dit artikel