nieuws

Consumentenbond: ‘Tegenpartij bij Kifid vaak machtig en kapitaalkrachtig’

Financiële planning

Consumentenbond: ‘Tegenpartij bij Kifid vaak machtig en kapitaalkrachtig’

In de uitzending van Tros Radar gisteravond, stond de (beoogde) laagdrempeligheid van klachteninstituut Kifid centraal. Volgens de Consumentenbond is die drempel helemaal niet zo laag. “De tegenpartij is vaak machtig en kapitaalkrachtig.” Kifid wilde niet in de studio verschijnen maar stelt in een schriftelijke reactie zeker oog voor die ongelijkheid te hebben.

De Consumentenbond kwam in de aflevering aan het woord bij monde van Marcel Hooft van Huysduynen (campagneleider financiële sector). Hij noemde de drempel om naar Kifid te stappen nog steeds te hoog. “Zaken duren heel lang. Consumenten hebben te maken met kapitaalkrachtige en machtige tegenstanders die dure advocaten kunnen inhuren die het proces kunnen vertragen.” Woekerpolisexpert René Graafsma: “De consument zit als leek bij Kifid, maar wordt wel geconfronteerd met allerlei wetgeving op nationaal en Europees niveau, met ingewikkelde berekeningen en met actuariële zaken. Die ongelijkheid is onbeschrijfelijk.” De klant om wie de uitzending draaide zei boos: “Aan welke kant staan die mensen van het Kifid eigenlijk. Zijn ze mijn bondgenoot of die van de verzekeringsmaatschappij?”

Ongelijkheid
Kifid wilde niet in de uitzending verschijnen maar stelt in een schriftelijke reactie wel degelijk laagdrempelig te zijn. Immers: het is gratis, de procedure is eenvoudig, er is geen verplichting een advocaat in te schakelen, maar wel de mogelijkheid je door iemand te laten helpen. Toch, erkent het instituut, is er wel sprake van een zekere ongelijkheid in de rechtshulp waarvan partijen zich kunnen voorzien, onder meer door de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. “Dat is echter een ongelijkheid waar Kifid niets aan kan doen.”

Aandacht
Kifid zegt binnen de mogelijkheden van de klachtenvoorziening wel aandacht voor deze ongelijkheid te hebben. “Er wordt bij de klachtenbehandeling rekening mee gehouden door waar nodig de consument te helpen met het zo scherp mogelijk formuleren van de klacht. Onder het nieuwe reglement is gewaarborgd dat de Ombudsman in zijn bemiddelingsrol meer als vraagbaak voor de consument kan dienen; bijvoorbeeld in het geval van meer gecompliceerde zaken als beleggingsverzekeringen.”

Woekerpolis
De uitzending werd opgehangen aan een klant met een Zwitserleven-woekerpolis die recent met hulp van René Graafsma bij het Kifid had geklaagd maar ongelijk had gekregen. De Commissie van Beroep vond de informatieverstrekking door Zwitserleven over de ingehouden kosten niet onder de maat. Graafsma en Hooft van Huysduynen vonden het wonderlijk dat het Kifid alle zaken over woekerpolissen heeft opgeschort, maar deze zaak toch heeft behandeld. Voor de overige zaken wacht het Kifid zoals bekend op de uitspraak van het Europees Hof die op 29 april wordt verwacht.

In de schriftelijke reactie zegt Kifid hierover: “Bij de behandeling van deze klachtzaak door de Commissie van Beroep heeft de consument niet gevraagd om aanhouding. Integendeel, de verzekeraar heeft aangedrongen op aanhouding, maar de gemachtigde van de klant was van mening dat de Commissie van Beroep snel moest beslissen. Daarop heeft de Commissie toch uitspraak gedaan en de uitspraak van het Hof van Justitie niet afgewacht. Overigens schept deze uitspraak geen enkele precedentwerking in de klachtendossiers over beleggingsverzekeringen. Het betreft een individuele uitspraak zonder effect op andere zaken. De eind april 2015 te verwachten inhoudelijke uitspraak van het Europese Hof zal in de toekomstige klachtenbehandeling over beleggingsverzekeringen leidend zijn. De uitspraak van de Commissie van Beroep in deze zaak is in die zin ondergeschikt.”

Reageer op dit artikel