nieuws

AFM rapporteert: AOV-advies voor zzp’ers is zwaar onder de maat

Financiële planning

Het advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers is in maar een paar procent van de gevallen voldoende of goed, blijkt uit onderzoek van de AFM. Van de adviesdossiers die de toezichthouder onderzocht, bevatte 95% te weinig relevante informatie voor een zorgvuldig advies. Er is ook goed nieuws: de kwaliteit van het hypotheekadvies blijft zich verbeteren.

AFM rapporteert: AOV-advies voor zzp’ers is zwaar onder de maat

De AFM onderzocht de afgelopen periode de kwaliteit van hypotheek- en AOV-advies en gaf ook een algemeen beeld van de advieskwaliteit. Dat beeld is tweeledig, concludeert de toezichthouder die een aanzienlijk kwaliteitsverschil ziet tussen hypotheek en AOV. De positieve lijn uit het al vaker onderzochte hypotheekadvies kan niet breder worden getrokken. Het AOV-advies voor zelfstandigen is vaak zeer onzorgvuldig uitgevoerd.

Aanvraagformulier
In nagenoeg alle dossiers ontbreekt relevante klantinformatie, concludeert de AFM. De meeste AOV’s worden afgesloten op basis van alleen het aanvraagformulier van de aanbieders. Banken en verzekeraars spanden de kroon, geen enkele van de door hen aangeleverde adviesdossiers voldeed aan de normen die de AFM stelt. Zelfstandige adviseurs deden het niet veel beter, slechts 5% van hun dossiers kreeg de goedkeuring van de toezichthouder.

Het probleem zit volgens de AFM in de fase van informatiewinning. De toezichthouder trof vaak lege dossiers, zonder de klantinformatie die nodig is om een advies uit te brengen. “Het is zorgelijk dat nagenoeg alle onderzochte adviezen over AOV’s voor zelfstandigen onvoldoende klantinformatie bevatten, en dat een aanzienlijk deel van de onderzochte dossiers zelfs enkel bestaat uit een aanvraagformulier van de productaanbieder”, schrijft de toezichthouder.”Op basis van dit onderzoek concludeert de AFM dat de algemene lessen uit de leidraden en publicaties door adviseurs niet lijken te zijn toegepast op advisering over AOV’s voor zelfstandigen.”

Oververzekering
De voornaamste zorg van de toezichthouder is dat de gebrekkige informatie ertoe leidt dat adviseurs de veilige route kiezen en een te uitgebreide dekking afsluiten voor hun klant. De AFM schrijft: “In de meerderheid van de onderzochte dossiers kiest de adviseur voor een AOV met een uitgebreide dekking, terwijl op basis van de ingewonnen informatie van de klant niet geconcludeerd kan worden dat deze uitgebreide dekking past bij de klant. We zien bijvoorbeeld dat in 97% van de adviesdossiers voor een arbeidsongeschiktheidsdrempel van 25% wordt gekozen en in 82% van de dossiers voor een sommenverzekering.” Omdat zzp’ers aangeven dat een hoge premie een van de belangrijkste redenen is geen verzekering af te sluiten en de hoge premie, als ie wel betaald wordt, niet meer voor bijvoorbeeld pensioen kan worden aangewend, is de AFM waakzaam.

Hypotheekadvies
Het hypotheekadvies, jaren geleden een zorgenkindje van de toezichthouder, zet de stijgende lijn voort die het in een rapportage uit 2010 al te pakken had. Van de onderzochte dossiers was 82% van voldoende of goede kwaliteit, slechts 18% werd als matig of onvoldoende bestempeld. Het perentage adviezen dat als goed wordt aangeduid, verdubbelde. Dat is volgens de AFM te danken aan verbetering van de inwinning van informatie bij klanten. En adviseurs hebben de aandachtspunten die de toezichthouder in eerdere onderzoeken aanstipte opgepakt en verbeterd. Tegenover de verdubbeling van het aantal goede adviezen staat dat het percentage adviezen dat onder de maat is gelijk blijft.

Zelfstandig adviseurs en ketens
De AFM vindt dat de vooruitgang bij zelfstandig adviseurs en hypotheekketens uitblijft. Bij adviseurs is 28% van de adviezen nog niet afdoende, bij ketens zelfs 38%. De toezichthouder geeft aan dat dit laatste wordt veroorzaakt door één keten, waarvan meer dan de helft van de aangeleverde dossiers onvoldoende of matig was. Bij de overige ketens geldt dit voor maar 17% van de gevallen. Om welke keten het gaat, kan de AFM niet zeggen.

Banken en verzekeraars doen het het best, zij leveren voor de volle 100% voldoende of goed advies. De AFM schrijft: “Voor banken geldt dat dit een gevolg kan zijn van de jaarlijkse beoordelingen van hypotheekadviezen die de AFM sinds 2011 uitvoert in het kader van het Klantbelang Dashboard. Een kanttekening hierbij is dat een adviseur in dienst van een bank of verzekeraar enkel adviseert over de producten van de betreffende bank of verzekeraar. De zelfstandig adviseur en adviseurs van hypotheekketens maken een vergelijking tussen de producten van verschillende productaanbieders.”

Reageer op dit artikel