nieuws

ABN Amro moet hypotheekrente langer vastzetten dan restant looptijd

Financiële planning

ABN Amro moet een toezegging aan een hypotheekklant nakomen en de hypotheekrente voor een lening die nog maar twee jaar loopt, gelijkstellen aan het zeven jaar vaste tarief. Dat heeft klachteninstituut Kifid recentelijk geoordeeld.

ABN Amro moet hypotheekrente langer vastzetten dan restant looptijd

De klagers hebben in 1986 een hypotheek gesloten met een looptijd van 30 jaar. Op 1 juni 2014 liep de rentevaste periode af, zodat voor de resterende termijn de rente herzien moest worden. De laatste twee keer hadden de klanten een renteperiode van 7 jaar gekozen. Dat vonden zij opnieuw een goed plan. Tijdens de rentebedenktijd van twee jaar bellen de klanten met ABN Amro om hun wens kenbaar te maken. “Tijdens dit gesprek heeft een medewerkster aangegeven dat het mogelijk is om een rentetarief behorende bij een rentevastperiode te kiezen die langer is dan de resterende looptijd van de geldlening.”
Later (in 2013) is een beleidswijziging doorgevoerd waardoor het niet meer mogelijk is een renteperiode te kiezen die langer is dan de resterende looptijd van de hypotheek. Begin 2014 ontvingen de klagers dan ook een voorstel voor een verlenging met een renteperiode van 2 jaar. Daarop zijn de klagers niet ingegaan; zij willen het toegezegde zevenjaarstarief. Uiteindelijk moet Kifid een bindend oordeel vellen.

Geen voorbehoud
De geschillencommissie heeft weinig woorden nodig: de klanten moeten het toegezegde zevenjaarstarief krijgen, want dat is al in 2012 zonder voorbehoud toegezegd door ABN Amro. “Nog daargelaten of aangeslotene consumenten had moeten informeren over de beleidswijziging, komt de commissie reeds op grond van het voorgaande tot de conclusie dat aangeslotene de door consumenten gestelde toezegging zonder enig voorbehoud heeft gedaan en dat zij daaraan mag worden gehouden.”

Lees hier de uitspraak van de geschillencommissie over het langer vastzetten van de hypotheekrente

Reageer op dit artikel