nieuws

Kifid: RBS moet klant compenseren wegens gebrekkige voorlichting

Financiële planning

Kifid: RBS moet klant compenseren wegens gebrekkige voorlichting

Royal Bank of Scotland (RBS) moet volgens een uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid het beleggingsverlies (€ 45.000) van een van haar klanten voor de helft compenseren. Volgens de Geschillencommissie heeft de bank niet voldaan aan haar verplichting te onderzoeken of de aangeboden beleggingsdienst op basis van execution only voor deze cliënt passend is. De Kifid maakt de uitspraak bekend net op de dag dat RBS aankondigt 600 van de circa 650 banen in Nederland te schrappen.

Als houder van een beleggingsrekening op basis van execution only maakte de klant gebruik van het online handelsplatform van RBS. Gedurende drie jaar en negen maanden handelde hij daarop in Contracts of Difference (CFD’s), die gezien worden als zeer risicovolle beleggingsproducten. Daarbij leed de klant een verlies van ruim € 45.000, waarvan nu de helft gecompenseerd wordt door RBS.

Niet passend product
RBS had moeten nagaan of het handelen in CFD’s op basis van execution only past in het profiel van haar klant. Tegenover de Geschillencommissie heeft de bank niet aannemelijk kunnen maken dat zij over voldoende informatie beschikte over de door haar klant opgedane kennis en ervaring om de geschiktheid te kunnen toetsen. Evenmin is gebleken dat de bank haar klant erop heeft gewezen dat zij zonder door hemzelf te verstrekken gegevens niet kon beoordelen of het handelen in CFD’s een voor hem passende beleggingsvorm is.

Voorlichting niet effectief
De Geschillencommissie is bovendien van oordeel dat de klant bij het afsluiten van de overeenkomst niet indringend genoeg is voorgelicht over de specifieke kenmerken en risico’s van CFD’s. RBS heeft volstaan met het overhandigen van brochures en algemene voorwaarden. Daarmee kan een gemiddeld ervaren particuliere belegger zich geen goed begrip vormen van de precieze werking van CFD’s en de daarmee verbonden risico’s, aldus de uitspraak.

Schadebeperking
Bij het bepalen van de schadevergoeding heeft de Geschillencommissie mee laten wegen dat de klant heeft verzuimd om zijn schade te beperken. Hij bleef immers gedurende drie jaar en negen maanden handelen in CFD’s terwijl hij zijn verlies zag oplopen. De Commissie acht het daarom redelijk dat de klant zelf de helft van zijn beleggingsverlies draagt.

Reageer op dit artikel