nieuws

INTERVIEW. Dries Beljon: ‘Verzekeraars moeten meer water bij de wijn doen’

Financiële planning

INTERVIEW. Dries Beljon: ‘Verzekeraars moeten meer water bij de wijn doen’

De branche wacht al bijna negen maanden op de belangrijkste uitspraak in het woekerpolisdossier. De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gaf eind juni 2014 haar advies in de woekerpoliszaak die een klant tegen Nationale-Nederlanden aanspande. Maar nog altijd heeft het Europese Hof nog geen uitspraak gedaan en die staat ook nog niet op de rol. Am schoof in Amsterdam aan bij Dries Beljon (37), de advocaat die de NN-klant vertegenwoordigt, voor de stand van zaken.

Advocaat-generaal Eleanor Sharpston schreef eind juni in haar advies aan het hof dat NN de klant beter had moeten informeren over de kosten die aan de beleggingsverzekeringen verbonden waren. Een overwinning voor polishouder Van Leeuwen, die de zaak tegen NN aanspande, en mogelijk zelfs voor alle woekerpolishouders. Maar het advies van Sharpston wacht nog altijd op een bekrachtiging. Doorgaans doet het Europees Hof binnen zes maanden na het advies, dat in 80% van de gevallen wordt gevolgd, uitspraak in een zaak. Maar ook in deze maand staat de uitspraak niet op de rol.

Lobby
Dries Beljon, de advocaat die Van Leeuwen bijstaat in de zaak, tast in het duister over het waarom van het uitstel en wanneer de uitspraak zal volgen. Beljon: “Ik kan niet inschatten wanneer de uitspraak komt. De doorlooptijd na het advies van de advocaat-generaal is normaal zes maanden, dus dan zou er in december vorig jaar een oordeel geveld moeten zijn. Alleen, dat is dus nog niet gebeurd. In alle andere zaken waarvan in juni een advies is gegeven, is de uitspraak al geweest. Het is gek, maar waar het aan ligt? De griffie van het Europees Hof geeft geen inhoudelijk antwoord op vragen. Ik heb dus geen flauw idee wanneer de uitspraak komt.” In uitstel door een lobby van verzekeraars gelooft Beljon niet. “Als dat het geval zou zijn, ben ik mijn geloof in de rechtsstaat kwijt. Het Europees Hof moet een compleet afgesloten bolwerk zijn.”

De zaak met Van Leeuwen kwam Beljon een kleine acht jaar geleden min of meer bij toeval aanwaaien. “De woekerpolisaffaire was net begonnen toen ik de site www.woekerpolisadvocaat.nl opzette. Ik stond meteen bovenaan op Google. Van Leeuwen was een van mijn eerste klanten. Er kwamen al snel meer aanvragen binnen, maar het lastige met woekerpoliszaken is dat je er veel tijd en energie in moet steken. Aangezien ik toen maar een of twee mensen voor me had werken, heb ik de website even uit de lucht gehaald. Toen had ik ook de luxe om de krenten uit de pap te kiezen.”

Europees Hof
De zaak liep in zekere zin uit de hand, omdat NN de stap naar het Europees Hof wilde maken. De verzekeraar wilde weten of hij zich in de gouden tijden van de woekerpolisverkoop had moeten houden aan open normen zoals de zorgplicht in plaats van zich alleen te houden aan de letterlijke tekst van de RIAV (Regeling Informatieverstrekking aan Verzekeringnemers, red.), die is afgeleid van de Europese richtlijn. Beljon: “NN wilde toen om een verklaring van recht daarover vragen. De rechtbank van Rotterdam heeft geoordeeld dat dit vraagt om de uitleg van een Europese levensrichtlijn en dat betekent dat ze daarover vragen bij het Europese Hof neer moeten leggen.”

Deksel op de neus
Op de eigenlijke vraag werd door advocaat-generaal Sharpston nauwelijks ingegaan. Zij stelde dat verzekeraars op basis van de Derde levensrichtlijn uit 1992 klanten van beleggingsverzekeringen precies hadden moeten vertellen welke kosten ingehouden zouden worden. Beljon: “Dus kreeg NN het deksel op de neus. Zij stellen dat hiermee alleen maar een deelvraag in de zaak is beantwoord, maar het geeft een duidelijke bevestiging van onze stellingen. Ik had niet durven hopen dat de advocaat-generaal het zo expliciet zou opschrijven.”

De vraag is hoe het Hof de conclusie van Sharpston waardeert. Beljon: “Gaat het Europees Hof alles één op één overnemen? Ik ben ervan overtuigd dat het Europees Hof vindt dat de open normen meegenomen mogen worden in de beoordeling van woekerpoliszaken. Maar als ze ook zo ver gaan door alles over te nemen wat de advocaat-generaal benoemt, zeggen ze feitelijk: als de verzekeraar de kosten niet heeft benoemd, dan zitten ze fout. Als de kosten variabel zijn, had je de systematiek erachter duidelijk moeten maken. Er is bijna geen verzekeraar die dat heeft gedaan.”

Water bij de wijn
Wat een eventuele bevestiging van Sharpstons advies betekent voor het woekerpolisdossier in zijn geheel kan Beljon nog niet goed inschatten. De advocaat waarschuwt ervoor dat verzekeraars uit allerlei vaatjes zullen gaan tappen om de schade beperkt te houden. Hij pleit ervoor dat consumenten zich verenigen. “Grote druk werkt het beste, in dat opzicht is het niet slecht dat er een aantal claimclubs actief zijn. Die massaclaims hoeven niet per se helemaal uitgeprocedeerd te worden, maar er moet wel besef bij de verzekeraars komen dat ze meer water bij de wijn moeten doen. Dan los je het sneller op.” Maar op dit moment zijn de gedupeerden nog te weinig verenigd, vindt Beljon. “Laten we zeggen dat ruim 100.000 mensen lid zijn van een claimclub, tegenover zo’n 5 miljoen woekerpolishouders. Dat is niet veel hè: 2%.”

Reageer op dit artikel