nieuws

ING: Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Financiële planning

ING: Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Een kwart van de mensen van rond de vijftig komt geld tekort. In de groep 50- tot 65-jarigen zijn er inmiddels 550 duizend huishoudens die een te kleine financiële buffer hebben om financiële tegenvallers op te vangen, 170 duizend meer dan in 2008. Dat blijkt uit de ING Financieel fit Barometer.

In de leeftijdsgroep tussen 45 en 55 jaar geven relatief veel mensen aan momenteel geld te kort te komen. Maar liefst een kwart van hen (26%) zegt moeilijk rond te komen, bijna twee keer zoveel als binnen andere leeftijdsgroepen. De kwetsbare vermogenspositie van deze groep lijkt samen te hangen met de relatief hoge werkloosheid, aldus de toelichting bij de Barometer. Inmiddels is de werkloosheid onder 45-plussers hoger dan de werkloosheid onder 25-45 jarigen.

Wasmachine
Uit de ING Barometer blijkt dat ruim een kwart (26%) van de 45 tot 55-jarigen onvoldoende buffers hebben om drie huishoudelijke apparaten (bijvoorbeeld een wasmachine, televisie en computer) te vervangen. Dat zijn er twee keer zoveel als bij andere groepen. Dezelfde kwetsbaarheid blijkt uit hoe lang men zonder problemen rondkomt na eventueel baanverlies. Eén op de acht mensen rond de vijftig zegt bij baanverlies zelfs de eerste maand niet rond te komen. Ook dit is fors hoger dan bij andere leeftijdsgroepen: ruim twee keer zo groot.

Vergrijzing
In de groep huishoudens met 50-65 jarigen heeft inmiddels ruim een kwart minder dan € 3.500 aan vrij beschikbaar vermogen achter de hand. Dit is een stijging van 37% ten opzichte van 2008. Deze groep is in de tweede helft van de carrière en heeft daardoor vaak minder perspectief op verdere inkomensgroei dan jongeren. Als zij werkloos worden vinden ze vaak moeilijker een baan dan jongeren. Tegelijkertijd neemt door de vergrijzing de omvang van de totale groep huishoudens van 50 tot 65-jarigen toe, waardoor de stijging in absolute aantallen fors uitpakt. Zo’n 550 duizend van deze huishoudens hebben een te kleine buffer, 170 duizend meer huishoudens dan in 2008.

Riante buffers
Lang niet alle vijftigers bevinden zich in een kwetsbare positie; er zijn ook veel vijftigers met riante buffers, zo nuanceert de toelichting bij de Barometer. Zo bezit een doorsnee huishouden van 45-65 jarigen € 16 duizend aan vrij beschikbaar vermogen. De rijkste 25% van deze huishoudens bezit zelfs meer dan € 60 duizend aan vrij beschikbaar vermogen. Dit verklaart hoe het beeld van ‘de rijke vijftiger’ en ‘de kwetsbare vijftiger’ naast elkaar kunnen bestaan, aldus de Barometer.

Reageer op dit artikel