nieuws

ING: Koopwoning niet langer zien als investering

Financiële planning

De huizenprijzen zullen de komende tien jaar een stuk minder hard stijgen dan in de afgelopen decennia. “Voor veel Nederlanders zal daarmee het eigen huis haar gouden glans als investering verliezen”, blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau.

ING: Koopwoning niet langer zien als investering

De woningprijzen stegen van 1970 tot 2014 jaarlijks met gemiddeld 5,6%. Het komende decennium zal die stijging gemiddeld ‘slechts een procent of twee’ zijn. Die stijging wordt vooral behaald in de grote steden, waar de prijzen harder zullen oplopen dan daarbuiten. Binnen de grote steden laten prijzen van koopwoningen de komende maanden ‘een aardige groei’ zien, al zal die minder zijn dan de laatste decennia. Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland: “De steden blijven hun aantrekkingskracht uitoefenen op starters en gezinnen blijven er vaker wonen. De koopkracht ontwikkelt zich in de steden daardoor relatief gunstig. Ook de stijgende huren zullen vooral in de steden huurders aanzetten tot kopen. In de steden kunnen de prijzen daardoor meer dan gemiddeld stijgen.”

Buiten de steden, ‘aan de randen van het land’, ziet ING een omgekeerde ontwikkeling. Daar is een sterkere vergrijzing, groeit het aantal huishoudens minder hard en wonen ouderen vaker samen of alleen nadat de kinderen uit huis zijn. Blom: “Deze groep huizenbezitters heeft vaak al veel afgelost en relatief goedkoop gekocht. Dat leidt ertoe dat zij of hun nabestaanden bij verkoop sneller bereid en in staat zullen zijn om in prijs te zakken.”

Familiehypotheek
ING besteedde ook aandacht aan de familiehypotheek. De hypotheekverstrekker stelt dat twee op de vijf starters interesse hebben in een familiehypotheek, maar dat tegelijkertijd driekwart van hen niet bekend is met de optie. Van de geïnteresseerde starters wil een op de drie meteen € 30.000 of meer lenen bij hun ouders of grootouders, 45% van de groep kiest voor een lager bedrag. De interesse bij familieleden is kleiner dan bij de starters zelf. Ruim 10% van de koopwoningbezitters geeft aan de (klein)kinderen te willen helpen met een familiehypotheek.

Reageer op dit artikel