nieuws

DNB: verzekeraars slordig met waardering hypotheekportefeuilles

Financiële planning

DNB: verzekeraars slordig met waardering hypotheekportefeuilles

DNB heeft onderzocht hoe acht grote verzekeraars hypotheekleningen waarderen. Daar zit nog veel verschil in, zo blijkt. Relevante marktinformatie wordt bijvoorbeeld niet altijd gebruikt. De toezichthouder heeft daarom richtlijnen op zijn website geplaatst die verzekeraars moeten helpen bij het waarderen van hypotheekportefeuilles.

Aanleiding voor het themaonderzoek was de invoering van Solvency II volgend jaar. “Voor een goede weergave van de solvabiliteit en kapitaalpositie van verzekeraars speelt een juiste marktwaardering een belangrijke rol”, licht beleidsmedewerker Toezicht Arco van Oord toe. Bovendien wilde de toezichthouder beter zicht krijgen op het beleggen in hypotheken. Verzekeraars doen dat steeds vaker, zegt afdelingshoofd Toezicht Cindy van Oorschot.
De waardering van hypotheekleningen en de waarderingsmethoden lopen erg uiteen, zo concludeerde DNB. “Daarnaast impliceerde de waardering van een aantal verzekeraars dat hun hypotheekleningen meer waard zouden zijn dan vergelijkbare nieuw te verstrekken hypotheekleningen. DNB acht het onwaarschijnlijk dat een marktpartij bereid is meer te betalen voor een hypotheeklening van een verzekeraar, als deze marktpartij een vergelijkbare nieuwe hypotheeklening kan (laten) verstrekken tegen een gunstiger tarief”, zo luidt de kritische kanttekening van de toezichthouder.

Relevante marktinformatie
Van Oorschot vindt het belangrijk dat verzekeraars zo veel mogelijk relevante marktinformatie betrekken bij de waardering van hypotheekleningen, zoals consumententarieven en prijzen van representatieve transacties van hypotheekportefeuilles. “Dat was nog niet altijd het geval. Verzekeraars kunnen niet zonder meer uitgaan van de uitkomsten van een waarderingsmodel, maar moeten toetsen of deze uitkomsten aansluiten bij de relevante marktinformatie over de waarde van hypotheekleningen.” Ook type en duur van de lening en de waarde van het onderpand moeten worden betrokken in de waardering, zegt Van Oord. DNB heeft op zijn website een overzicht geplaatst van de verwachtingen die de toezichthouder heeft van het waarderen van hypotheken.

Reageer op dit artikel