nieuws

OM overweegt beroep na lage straffen voor frauderende hypotheekadviseurs

Financiële planning

OM overweegt beroep na lage straffen voor frauderende hypotheekadviseurs

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of het hoger beroep gaat instellen tegen de uitspraak van de rechtbank in de zogeheten Peseta-zaak. Daarin waren onder anderen twee hypotheekadviseurs betrokken bij een omvangrijke fraude- en witwaszaak.

Het OM is tevreden dat de rechtbank heeft geoordeeld dat in 14 van de 17 behandelde zaken het handelen door verdachten strafrechtelijk verwijtbaar en strafbaar is. “Hier staat tegenover dat door deelvrijspraken in een aantal zaken de straffen lager zijn uitgevallen en er in drie zaken is vrijgesproken.” De rechter heeft met betrekking tot valsheid in geschrifte, witwassen en de beoordeling van het bewijs in een aantal zaken een ander oordeel geveld dan het OM, dat daarom een hoger beroep overweegt. “Gelet op de omvang van het onderzoek, is nadere bestudering van de vonnissen noodzakelijk om te beslissen in welke van de 17 zaken hoger beroep zal worden ingesteld.” De straffen zijn lager uitgepakt dan geëist omdat feiten die in het dossier werden genoemd, niet aan verdachten ten laste zijn gelegd, zo verklaart de rechtbank de afwijkende strafmaat. “Daarnaast kunnen niet alle ten laste gelegde feiten worden bewezen. Tot slot heeft de rechtbank bij sommige verdachten in sterke mate rekening gehouden met hun persoonlijke omstandigheden.

Hypotheekadviseurs
De rechtbank Midden-Nederland veroordeelde deze week veertien verdachten in de zaak tot gevangenis- en/of werkstraffen. Drie verdachten werden vrijgesproken. Een van de hoofdverdachten was de 50-jarige hypotheekadviseur R.B. Hij kreeg 3 jaar cel en mag de komende 6 jaar zijn beroep niet uitoefenen. Hij kocht met behulp van stromannen huizen op van een woningbouwvereniging, die hij vervolgens weer met winst verkocht. De notaris die B. hielp met valse aktes, gaat voor 1 jaar de gevangenis in. B. ontving ook gelden uit bouwdepots op basis van valse facturen en heeft aanzienlijke sommen geld witgewassen. Overigens heeft de rechtbank B. vrijgesproken van “de in de tenlastelegging genoemde ‘hypotheekfraude’ en ‘vastgoedfraude’ nu niet (geheel) duidelijk is welke betekenis aan deze termen dient te worden toegekend en deze termen ook overigens niet strafrechtelijk relevant zijn”.

De tweede hoofdverdachte, de 49-jarige B.K., was eigenaar van een hypotheekadvieskantoor. Hij is eveneens vrijgesproken van hypotheek- en vastgoedfraude. Wel heeft hij een celstraf van een jaar gekregen. Hij incasseerde eveneens geld uit bouwdepots met valse bouwfacturen, pleegde valsheid in geschrifte en was betrokken bij witwaspraktijken. K. mag vier jaar geen hypotheekadvies geven. Overigens is ING als benadeelde partij in deze zaak niet-ontvankelijk verklaard “wegens het ontbreken van een rechtstreeks verband tussen de gestelde schade en (één van) de aan verdachte ten laste gelegde feiten”. ING en SNS Bank vingen tevens bot in de zaak van de andere hoofdverdachte: de rechter acht hun vorderingen niet voldoende onderbouwd en verwijst de banken naar de burgerlijke rechter. Een andere in de uitspraak genoemde benadeelde geldverstrekker is Direktbank.
Het OM had in beide zaken 5 jaar cel geëist en 8 jaar ontzetting uit het beroep.

Reageer op dit artikel