nieuws

Obvion stelt inkomenszekerheid boven baanzekerheid

Financiële planning

Obvion stelt inkomenszekerheid boven baanzekerheid

Obvion Hypotheken, uitzendorganisatie Randstad en Vereniging Eigen Huis hebben het afgelopen jaar een proef gedraaid waarin met behulp van een perspectiefverklaring, flexwerkers een hypotheek konden aanvragen. “Maar dit betekent niet dat er nu een apart hypotheekproduct is gemaakt voor flexwerkers”, zegt Cynthia Tulp, manager marketing van Obvion tegen am. “Onze producten blijven hetzelfde, we willen ze alleen voor bredere groepen toegankelijk maken.”

Waarom richten jullie je nu juist op de flexwerkers?
“We hebben te maken met een veranderende markt. Steeds meer mensen gaan flexwerken of gaan als freelancer aan de slag. Wij vinden bij Obvion dat iedereen recht heeft op een eigen huis, dus ook deze groeiende groep professionals. Uit de proefperiode blijkt dat er enorm veel animo is onder flexwerkers. 400 flexwerkers van Randstad hadden een perspectiefverklaring aangevraagd. 90 Flexwerkers hebben inmiddels een perspectiefverklaring ontvangen en inmiddels zijn er 14 woningen gekocht. Ook bij zzp’ers bestaat er veel animo voor een perspectiefverklaring. Een volgende stap zou kunnen zijn om iets dergelijks ook mogelijk te maken voor deze doelgroep.”

Vormen flexwerkers niet een groot risico?
“De tijden zijn veranderd. Iemand met een vast contract hoeft niet per se meer garantie te hebben op werk dan een flexwerker of zzp’er. Een vaste baan is helemaal niet meer zeker. Mensen zonder vast contract kunnen met behulp van een intentieverklaring ook al een hypotheek aanvragen, maar wat zegt zo’n intentieverklaring nog? Bij een perspectiefverklaring wordt niet alleen gekeken of mensen op dit moment werk hebben, maar ook naar de kans of zij over vijf jaar nog werk hebben.

Hoe gaat Obvion op dit moment om met aanvragen voor zzp’ers?
“Obvion heeft een ondernemersdesk. Ondernemers wordt nu gevraagd hoe lang zij al werkzaam zijn als zzp’er en wat zij gemiddeld verdienen. Ook voor deze groep willen we meer gaan kijken naar inkomenszekerheid in plaats van baanzekerheid. Zodat we in de toekomst ook zzp’ers de mogelijkheid kunnen bieden gemakkelijker in aanmerking te komen voor een hypotheek. Bijvoorbeeld door een profielschets van de ondernemer te maken. Op dit moment onderzoeken we wat hier de mogelijkheden voor zijn.”

Wie gaan deze perspectiefverklaringen afgeven?
“Obvion doet dat niet zelf. Wij geloven dat er instanties zijn die veel beter kunnen inschatten of iemand in aanmerking komt voor een perspectiefverklaring. In de proefperiode gaf Randstad als werkgever zo’n verklaring af. Als de perspectiefverklaring ook mogelijk wordt voor zzp’ers, dan zullen we moeten kijken welke instanties deze het beste kunnen afgeven. We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan een bureau van detacheerders.”

Hoe schatten jullie 2015 in?
“Wat betreft de zzp’ers en flexwerkers verwachten wij niet per se een enorme toename van het aantal hypotheekaanvragen. Wel denken we dat deze groep meer zal gaan informeren of zij in aanmerking komen voor een hypotheek. Voor Obvion was 2014 een goed jaar en we hebben een marktaandeel van 5,2% behaald. We verwachten dat de markt in 2015 verder zal aantrekken en we willen onze positie ook behouden. Een belangrijke doelstelling is dat mensen goed geïnformeerd worden over hun mogelijkheid om huiseigenaar te worden.”

Reageer op dit artikel