nieuws

‘Nibud-normen leiden tot onnodig lage hypotheek’

Financiële planning

‘Nibud-normen leiden tot onnodig lage hypotheek’

De nieuwe regels tegen overkreditering bij hypotheken zorgen ervoor dat huishoudens die beter af zouden zijn met een koopwoning nu gedwongen worden te huren in de dure vrije sector. Kenners van de woningmarkt waarschuwen voor de nieuwe hypotheeknormen.

“Mensen komen door de normen eerder in de problemen dan dat ze worden geholpen”, zegt Peter Boelhouwer in het FD. Hij deed samen met Karel Schiffer, voormalig directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen, onderzoek naar de effecten van de strengere leennormen. Zij stellen dat mensen die door de nieuwe regels uit moeten wijken naar de vrije huursector soms financieel beter af zouden zijn als zij een woning kopen. Boelhouwer en Schiffer deden het onderzoek in opdracht van bouwvereniging NVB, wiens leden lijden onder de crisis op de woningmarkt.

Nibud
Het onderzoek volgt op de beperking van de leencapaciteit die minister voor Wonen Stef Blok aan het begin van het jaar doorvoerde. Per 1 januari kunnen huishoudens 5% tot 8% minder lenen bij hetzelfde inkomen. Ook moeten huizenkopers van na 1 januari 2013 verplicht aflossen en wordt de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van het huis in stappen verlaagd tot 100% in 2018. “Al met al is de vreemde situatie ontstaan dat veel huizenkopers wel de beoogde koopwoning kunnen en willen betalen, maar dit niet mogen op basis van de NIBUD-normen”, stellen de onderzoekers.

Volgens Boelhouwer en Schiffer schiet de normering van het Nibud zijn doel voorbij. Het instituut houdt een maximum van 50% van de vrij besteedbare ruimte aan dat besteed mag worden aan de woonlasten. Volgens Boelhouwer is dit betuttelend. “Iemand kan ook kiezen voor een duurdere woning en bewust afzien van vakanties, auto’s of lidmaatschappen van verenigingen.” Eerder stelde Boelhouwer al dat de crisis op de woningmarkt door de overheid is georkestreerd. Hij vindt dat de beperking van de hypotheekrenteaftrek nooit had mogen plaatsvinden tijdens een economische crisis.

Reageer op dit artikel