nieuws

‘Consumenten te weinig bewust van overlijdensrisico’

Financiële planning

‘Consumenten te weinig bewust van overlijdensrisico’

Consumenten zijn slechts beperkt bezig met de financiële consequenties van het vroegtijdig overlijden van een partner. Dat is een van de conclusies uit onderzoek dat Centerdata deed voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de verzekeringsmogelijkheden van het overlijdensrisico.

Het ministerie wilde kijken of een uitkering voor nabestaanden vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw) er niet voor zorgde dat huishoudens minder snel een private verzekering voor het overlijdensrisico af zouden sluiten. Dat blijkt niet het geval te zijn, blijkt uit het onderzoek. In totaal heeft ongeveer 60% van de mensen samenwonend met een partner tussen 25 en 65 jaar een voorziening in de derde pijler die uitkeert als de partner overlijdt. In de meeste gevallen is dat een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek, gevolgd door een zelfstandige levensdekking of een levensverzekering met overlijdensdekking.

Het valt de onderzoekers op dat consumenten vaak wel weten of ze bepaalde verzekeringen hebben gesloten, maar in veel gevallen niet goed weten wat die verzekeringen precies inhouden. “Na overlijden kunnen de financiële consequenties negatiever of juist positiever uitpakken dan verwacht. Een beter bewustzijn onder consumenten is belangrijk om de markt in de derde pijler volwaardig tot ontwikkeling te doen komen”, staat in het onderzoek.

Tussenpersoon
De beperkte kennis zou niet alleen bij de consumenten, maar ook bij de tussenpersoon een probleem opleveren. “De kennis van regelingen in de eerste en tweede pijler is beperkt zowel onder consumenten als tussenpersonen. Bij verandering van de Anw valt daarom niet te verwachten dat mensen sterk reageren door zich beter te verzekeren in de derde pijler. Tussenpersonen zouden hier een rol kunnen spelen, maar in praktijk blijken niet alle verzekeringstussenpersonen goed op de hoogte van de voorwaarden van de Anw. Daarnaast neemt het belang van tussenpersonen af en zal het initiatief tot verzekering steeds meer bij de eindconsument komen te liggen.”

De tussenpersonen zijn wel een belangrijke schakel bij de ORV’s. Bijna een derde (63,7%) sluit de verzekering af via de tussenpersoon. Daarnaast doet 33,1% het via een direct writer terwijl 3,2% het online regelt. De ORV wordt niet uit eigen initiatief gesloten, maar vaak op advies van de verzekerings- of hypotheekadviseur.

Conclusie
De uiteindelijke conclusie van het onderzoek is dat er een ‘goed ontwikkeld verzekeringsaanbod’ is voor stellen om een financiële voorziening voor het overlijdensrisico te treffen. De producten worden veel gebruikt en de markt is goed toegankelijk, ook dankzij het bestaan van herverzekeringsmaatschappij De Hoop.

Reageer op dit artikel