nieuws

AFM en GFK: ‘Beleggingskosten inzichtelijker na invoering provisieverbod’

Financiële planning

AFM en GFK: ‘Beleggingskosten inzichtelijker na invoering provisieverbod’

Particuliere beleggers zijn sinds de invoering van het provisieverbod vaker op de hoogte van de kosten van beleggingsdienstverlening, stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het zou nu gemakkelijker zijn om de kosten van beleggingsdienstverlening te vergelijken. Dat blijkt uit een marktonderzoek van de AFM en onderzoeksbureau GfK onder 618 beleggers.

Uit het onderzoek blijkt dat 72% van de ondervraagden informatie onder ogen heeft gehad over de kosten van beleggingsdienstverlening, in 2013 was dit nog 57%. Onder beleggers die gebruik maken van een financieel adviseur is dat gestegen naar 81%. Ruim de helft van alle beleggers zegt te weten wat zij procentueel per jaar aan kosten betalen. “Door het provisieverbod is de belegger zich meer bewust van de kosten van beleggingsdienstverlening. Dat is iets wat wij natuurlijk toejuichen, want kosten bepalen in grote mate het uiteindelijke rendement. Daarnaast bevestigen de uitkomsten onze indrukken, dat beleggers niet massaal overstappen naar execution only”, schrijft de AFM. Opvallend genoeg zegt 16% geen interesse te hebben in de kosten, of vindt het te veel gedoe om dat uit te zoeken. Een derde heeft dat wel in een overzicht gezien, of is ongeveer op de hoogte van de bedragen, maar kan geen percentages noemen.

Vergelijken van dienstverleners
Daarnaast vindt twee vijfde van alle beleggers dat de kosten van dienstverleners beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit zegt echter nog niets over de zichtbaarheid van de kosten van het product of financieel instrument waarin wordt belegd. De AFM wil dat bij het nemen van een beleggingsbeslissing beleggers drie zaken meewegen: rendement, beleggingsrisico en kosten van beleggen.

Overstappen
In 2013 gaf 10% van de adviesklanten en 3% van de beheerklanten aan voornemens te hebben om over te stappen. Het aantal overstappers naar een execution only-kanaal als gevolg van het provisieverbod blijkt uit het onderzoek marginaal te zijn. De AFM verklaart dat dit komt omdat consumenten hun intenties niet altijd omzetten in acties.

De AFM maakt zich nog wel zorgen over de spreiding van van de beleggingen van Nederlanders. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat Nederlanders gemiddeld maar 1,7 verschillende beleggingen in de portefeuille hebben. De toezichthouder raadt de consument aan goed na te denken over de risico’s wanneer beleggingen niet goed zijn verspreid.

Reageer op dit artikel