nieuws

Website voor hulp bij restschuld

Financiële planning

De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, een website opgericht met informatie voor mensen wiens huis onder water staat. De vereniging doet dit in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Website voor hulp bij restschuld

De site, www.huisonderwater.eu, is bedoeld voor mensen met een restschuld. Op de site kunnen huiseigenaren informatie vinden over organisaties waar ze terechtkunnen voor advies en hulp. Aan de hand van een aantal situaties wat betreft eventuele betalingsproblemen en een hypotheekachterstand kunnen de bezoekers achterhalen hoe het er bij hen voor staat. De site geeft tips voor mensen die in de problemen zitten en wijst door naar organisaties die kunnen helpen. Op dit moment zijn er volgens De Nederlandsche Bank ongeveer een miljoen huishoudens met een huis dat onder water staat.

Reageer op dit artikel