nieuws

Solvabiliteit Conservatrix zat al in de gevarenzone

Financiële planning

Conservatrix kondigde eind december aan dit jaar geen nieuwe levensverzekeringen en collectieve pensioenverzekeringen meer te gaan sluiten. Een drastische ingreep die veel te maken heeft met de nieuwe Solvency II-richtlijnen, is de verklaring van de Baarnse verzekeraar. Hoe solvabel is het bedrijf nog? De feiten op een rij.

Solvabiliteit Conservatrix zat al in de gevarenzone

De solvabiliteitsmarge van Conservatrix is sinds 2009 gestaag gedaald: in dat jaar bedroeg de aanwezige solvabiliteit nog 369% van de wettelijk vereist solvabiliteit. Mede door de sterke groei van de maatschappij – tussen 2009 en 2014 is de omzet verdubbeld – is de wettelijk vereiste solvabiliteit echter fors toegenomen. Eind 2009 was volgens de geldende regels nog € 5,8 mln aan kapitaal nodig om de verplichtingen te kunnen afdekken. Conservatrix voldeed daaraan met een buffer van € 21,2 mln ruimschoots. Maar eind 2013, toen het premie-inkomen op jaarbasis inmiddels de € 90 mln had overschreden, bedroeg de wettelijk vereiste solvabiliteit € 16,6 mln. De kapitaalbuffer is in de tussentijd nauwelijks toegenomen (€ 22,9 mln). Met een marge van 138% bevond de solvabiliteit zich op een zorgwekkend niveau: over het algemeen wordt een marge van 150% als het minimum gezien voor een veilige voortzetting van de activiteiten.

Tegelijkertijd zijn de technische voorzieningen sterk gegroeid: eind 2013 bedroeg de voorzieningenpot € 407 mln. Vier jaar eerder was dat nog € 139 mln. Dat is verklaarbaar door de sterke groei van het bedrijf: tegenover nieuwe contracten staan ook nieuwe risico’s en verplichtingen.

Kapitaalinjectie
Uit het jaarverslag over 2013 blijkt dat maatregelen werden voorbereid: voor 2014 stond een kapitaalinjectie van de aandeelhouders op het programma om de solvabiliteitsmarge op te krikken. Maar dat was met Solvency II in aantocht kennelijk niet genoeg: onder de nieuwe regels moet het benodigde kapitaal niet alleen worden berekend aan de hand van premie-inkomsten, uitkeringen en voorzieningen, maar ook aan de hand van het ‘daadwerkelijke risicoprofiel’. Daarbij komen ook marktrisico’s om de hoek kijken. Volgens de nieuwe eisen komt de solvabiliteit van verzekeraars in veel gevallen lager uit dan onder de nu nog geldende regels (overwegend de internationale IFRS-boekhoudregels) het geval is. Het is dus niet ondenkbaar dat Conservatrix vorig jaar dicht in de buurt van of zelfs onder de 100% is gekomen.

Marketingmanager Maarten de Jonge benadrukt dat Conservatrix zelf heeft gekozen voor een verkoopstop en dat die keuze vooral gemaakt is om de belangen van de bestaande polishouders veilig te stellen. Hij geeft geen informatie over de actuele solvabiliteit van Conservatrix. “Dat doen we eenmaal per jaar: in ons jaarverslag. Maar we zijn een gezond bedrijf.”

Geen verrassing
Geluiden dat de verkoopstop bij Conservatrix is ingegeven door een ingreep van DNB, worden door de toezichthouder bevestigd noch ontkend. DNB geeft nooit informatie over individuele partijen. Volgens woordvoerder Martijn Pols is het toezicht echter zo ingericht dat er doorlopend contact is met verzekeraars. Dat maakt een plotselinge ingreep niet waarschijnlijk. “We draaien nu al proef met de Solvency II-richtlijnen. Verzekeraars werken met een horizon van meerdere jaren en zijn in staat om heel vroeg maatregelen te treffen in het belang van de polishouders. Gezien het intensieve contact dat DNB met alle verzekeraars heeft, mag het duidelijk zijn dat de beslissing van Conservatrix voor ons geen verrassing was. De solvabiliteit is een belangrijke maatstaf voor ons; we zijn niet alleen alert op een lage solvabiliteit, maar kijken bijvoorbeeld ook naar scherpe dalingen van de solvabiliteit.”

Paerel
De maatregel van Conservatrix, waar alle accountmanagers zijn verdwenen, doet denken aan de verkoopstop die Paerel Leven in 2010 afkondigde. Ook die verzekeraar was in korte tijd sterk gegroeid, waardoor de solvabiliteit in het gedrang kwam. Uiteindelijk is de verkoop nooit meer hervat: een jaar later nam ASR Paerel over.

Reageer op dit artikel