nieuws

NVHP wil zich onderscheiden met accent op besteedbaar inkomen

Financiële planning

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners vindt dat een hypotheekadviseur moet onderzoeken wat het echte netto besteedbaar inkomen is dat een consument na het afsluiten van een hypotheek overhoudt.

NVHP wil zich onderscheiden met accent op besteedbaar inkomen

In een brochure die NVHP-leden kosteloos kunnen downloaden wordt de consument doordrongen van het belang van een integraal advies dat aandacht heeft voor het echte netto besteedbaar inkomen.

Mark Sanders, voorzitter van de NVHP-marketingcommissie: “Consumenten kijken vooral of het inkomen voldoende is om nu en in de toekomst de hypotheeklasten te betalen. De NVHP vindt het van groot belang dat consumenten onderzoeken wat de invloed van een hypotheek is op de financiering van eventuele andere wensen die zij voor de toekomst hebben. Op dat moment ga je als hypotheekadviseur in beeld brengen wat na aftrek van alle kosten die een consument heeft, het echte netto besteedbaar inkomen is dat de consument na het eventueel afsluiten van een hypotheek overhoudt. Nu, maar ook in de verdere toekomst.”

Gemiddelden
In de brochure staat bijvoorbeeld: “Hypotheekverstrekkers kijken of u met uw inkomen de lasten van de hypotheek kunt betalen. Deze beoordeling wordt gebaseerd op wettelijk vastgestelde toetsmethodes die uitgaan van gemiddelde ervaringscijfers. Wist u dat hierbij uw verdere persoonlijke financiële huishouding en wensen niet worden meegewogen?”

Ook stelt de brochure dat weinig consumenten precies aan dit gemiddelde voldoen. “Vooral wanneer u fors afwijkt van dit gemiddelde, kunnen deze rekenprogramma’s u een verkeerd inzicht geven. Dat speelt bijvoorbeeld wanneer u een groter gezin hebt dan gemiddeld. Of duurdere hobby’s hebt dan gemiddeld. Of vaker op vakantie wenst te gaan dan gemiddeld.”

ORV
De NVHP vindt bijvoorbeeld ook dat bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering de juiste verzekerde som niet alleen gebaseerd dient te zijn op de hypotheeklasten. “Het behoort afgestemd te zijn op het totaal aan inkomsten en de totale gezinsuitgaven na overlijden van een kostwinner. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met eventuele uitkeringen uit nabestaanden- en wezenpensioen en uitkeringen op grond van sociale wetgeving.”

Reageer op dit artikel