nieuws

Verzekeraars kunnen meer doen in eenzijdig aanpassen woekerpolis

Financiële planning

Verzekeraars kunnen meer doen in eenzijdig aanpassen woekerpolis

Verzekeraars moeten zich extra inspannen om te kijken of zij klanten kunnen helpen door het eenzijdig wijzigen van een woekerpolis, als de klant steeds maar niet reageert. Dat zegt minister Dijsselbloem in zijn epistel waarin hij reageert op vragen van de vaste commissie voor Financiën. Het is echter niet de bedoeling dat de verzekeraar een klant zonder instemming overzet naar een ander product.

“Voor ingrijpende wijzigingen is een advies onmisbaar”, zegt de minister, omdat persoonlijke omstandigheden veranderd kunnen zijn. “Maar wel zijn binnen lopende producten eenzijdige wijzigingen denkbaar, die niet in het nadeel van de klant zullen zijn. De meest voor de hand liggende eenzijdige wijziging is verlaging van bepaalde kosten.”

Theoretisch
Verzekeraars verschuilen zich vaak achter juridische belemmeringen die eenzijdige wijzigingen in de weg zouden staan, maar dat is volgens Dijsselbloem vooral zo bij wijzigingen die in het nadeel van de klant kunnen uitpakken. “Wanneer de verzekeraar kiest voor eenzijdige wijzigingen die in het voordeel van de klant zijn of in ieder geval niet nadelig, zijn de juridische belemmeringen vooral theoretisch.” Een aantal verzekeraars heeft al eenzijdige maatregelen genomen, aldus de minister.

Niets gerapporteerd
Al in een eerdere fase zijn verzekeraars opgeroepen om de mogelijkheden voor eenzijdige aanpassingen te onderzoeken. De minister gaf toen aan dat zij eventuele juridische belemmeringen bij eenzijdige aanpassingen moesten rapporteren, zodat het ministerie kon meewerken aan een oplossing. “Er zijn echter geen obstakels gerapporteerd.”

Op de vraag van de VVD of door het uitvoeren van eenzijdige maatregelen, passief gedrag van klanten beloond wordt, zegt de minister: “De formulering ‘belonen’ is moeilijk te gebruiken in dit geval.”

Reageer op dit artikel