nieuws

Verbond vraagt weer aandacht voor bouwsparen

Financiële planning

Nu de nieuwe financieringslastnormen voor het berekenen van een hypotheeklening naar beneden zijn bijgesteld, pleit het Verbond van Verzekeraars opnieuw voor het stimuleren van bouwsparen.

Verbond vraagt weer aandacht voor bouwsparen

Een consument kan straks minstens drie procent minder lenen, afhankelijk van zijn inkomen en gezinssamenstelling. Consumenten wordt dan ook aangeraden zich goed te oriënteren op de leenmogelijkheden en geld opzij te leggen voor de koop van een huis.

Eigen vermogen
Los van de strengere financieringslastnormen, wordt de verhouding van de lening ten opzichte van de woningwaarde elk jaar een procent afgebouwd tot 100 procent in 2018. Voor komend jaar betekent dit, dat huiseigenaren 103 procent van de woningwaarde mogen lenen. Dit in combinatie met bijvoorbeeld de kosten voor een makelaar en de overdrachtsbelasting, betekent in veel gevallen dat consumenten eigen vermogen moeten meebrengen om een huis te kunnen kopen.

Het Verbond vindt het cruciaal dat vooral wordt ingezet op het stimuleren dat starters en doorstromers voldoende eigen middelen opbouwen. “Voorlichting en media-aandacht alleen zijn niet voldoende. Hier ligt ook een taak voor de overheid. Het stimuleren van bouwsparen is dan een onmisbaar kernelement van beleid. Bouwsparen kan dienen als katalysator voor vermogensopbouw van de consument voor de eigen woning en afbouw van de schuldenlast.”

De Vereniging Eigen Huis plaatste dit najaar nog kritische kanttekeningen bij het fenomeen bouwsparen. De club ziet meer in een overheidspremie op gespaard kapitaal, of afschaffing van de overdrachtsbelasting.

Duitsland
In andere Europese landen komt bouwsparen veel voor. In het het klassieke Duitse model sparen consumenten eerst (samen met andere toekomstige huiseigenaren) een bepaald bedrag in een bouwspaarkas. Datzelfde bedrag kan de huiseigenaar daarna ook nog uit de kas lenen, zodat zijn inbreng in feite verdubbelt. In sommige landen geeft de overheid vervolgens nog een spaarbonus.

Reageer op dit artikel